mm
mm
mm

Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp và 1 đầu ren ngoài

Danh mục sản phẩm Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp và 1 đầu ren ngoài:

Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 1/2

 

-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
120.000₫ 180.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPL4x2.5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
120.000₫ 180.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPL4x2.5-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
66.000₫ 99.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPL6x4-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
52.000₫ 78.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPL6x4-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8

Model: IPL6x4-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Giá (VNĐ)
84.000₫ 126.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/2

Model: IPL6x4-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
52.000₫ 78.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPL8x5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
56.000₫ 84.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPL8x5-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8

Model: IPL8x5-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Giá (VNĐ)
84.000₫ 126.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/2

Model: IPL8x5-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPL10x6.5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPL10x6.5-02

Vật liệu: Inox 304