Vật tư dụng cụ nông nghiệp

Các sản phẩm nông nghiệp bao gồm:

- Phân bón cho lan

- Chậu trồng lan

- Giá thể trồng lan

- Hạt giống đủ các loại

- Phân hữu cơ

- Phụ kiện nông nghiệp

---------------------------------------------

Video Hạt giống rau củ hoa quả:

Video Chậu trồng cây:

Video phân bón cho lan: