Vú bơm mỡ Inox 304 - Ren BSP

Mã sản phẩm: VTPM-IVUMO-T-BSP-G1/6

Nhà cung cấp: TDK Loại: VU BOM MO

Tồn kho:
Hết hàng
Giá: 5.000₫ 15.000₫

Vú bơm mỡ đủ các Size: Vú mỡ G1/16" , G1/8", Vú mỡ G1/4", Vú mỡ G3/8", Vú mỡ G1/2"

Vui lòng chọn kiểu vú mỡ ( thẳng, cong 45, cong 90) loại Size Vú mỡ G1/16" , Vú mỡ G1/8", Vú mỡ G1/4", Vú mỡ G3/8", Vú mỡ G1/2" và nhập số lượng vào ô bên dưới để mua hàng online hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chọn loại
Chọn size

VÚ BƠM MỠ INOX 304 - REN BSP (vú bơm mỡ theo tiêu chuẩn Din 71412)

Kích thước: Vú bơm mỡ Inox G1/16", Vú bơm mỡ Inox G1/8", Vú bơm mỡ Inox G1/4", Vú bơm mỡ Inox G3/8"

Vật liệu: Inox 304

Kiểu: Thẳng, cong 90 độ, cong 45 độ, Type A, Type B, Type C

 

 

=======================================================

 #greasenipple    _#grease_nipple
#greasefitting    _#grease_fitting
#vúbơmmỡInox    _#vú_bơm_mỡ_Inox
#vúbơmmỡInoxbò    _#vú_bơm_mỡ_Inox_bò
#ốcbơmmỡInoxbò    _#ốc_bơm_mỡ_Inox_bò
#vúmỡInoxbò    _#vú_mỡ_Inox_bò
#ốcmỡInoxbò    _#ốc_mỡ_Inox_bò
#vúmỡInoxhệmét    _#vú_mỡ_Inox_hệ_mét
#vúmỡInoxhệin    _#vú_mỡ_Inox_hệ_in
#greasenippel    _#grease_nippel
#vúbơmmỡInoxđầubằng    _#vú_bơm_mỡ_Inox_đầu_bằng
#greasenipple    _#grease_nipple
#greasefitting    _#grease_fitting
#vúbơmmỡInox    _#vú_bơm_mỡ_Inox
#vúbơmmỡInoxbò    _#vú_bơm_mỡ_Inox_bò
#ốcbơmmỡInoxbò    _#ốc_bơm_mỡ_Inox_bò
#vúmỡInoxbò    _#vú_mỡ_Inox_bò
#ốcmỡInoxbò    _#ốc_mỡ_Inox_bò
#vúmỡInoxhệmét    _#vú_mỡ_Inox_hệ_mét
#vúmỡInoxhệin    _#vú_mỡ_Inox_hệ_in
#greasenippel    _#grease_nippel
#vúbơmmỡInoxđầubằng    _#vú_bơm_mỡ_Inox_đầu_bằng
#VúmỡInoxthẳngG1/16"    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/16"
#VúmỡInoxG1/8"    _#Vú_mỡ_Inox_G1/8"
#VúmỡInoxthẳngG1/4    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/4
#DâybơmmỡInox+đầugắnvúmỡInox    _#Dây_bơm_mỡ_Inox_+_đầu_gắn_vú_mỡ_Inox
#VúmỡInoxnghiêng67độ,-1/8"-27NPT    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ,_-1/8"-27NPT
#VúmỡInoxnghiêng67độ,G1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ,_G1/4"
#VúmỡInoxthẳngG1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/4"
#VúmỡInoxthẳngG1/8    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/8
#VúmỡInoxthẳngG1/4"Inox    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/4"_Inox
#VúmỡInox45độ1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_45_độ_1/4"
#VúmỡInoxSS304cong45độ(M10)    _#Vú_mỡ_Inox_SS304_cong_45_độ_(M10)
#VúmỡInoxđầuthẳng1/16"    _#Vú_mỡ_Inox_đầu_thẳng_1/16"
#VúmỡInoxnghiêng67độ-1/8"-27NPT    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_-1/8"-27_NPT
#VúmỡInoxthẳngG1/8"    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/8"
#VúmỡInoxthẳngG1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_G1/4"
#VúmỡInoxnghiêng67độG1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_G1/4"
#VúmỡInoxnghiêng67độG1/16"    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_G1/16"
#VúmỡInoxG1/8"    _#Vú_mỡ_Inox_G1/8"
#VúmỡInoxchosizetrimmer(12loại/hộp)    _#Vú_mỡ_Inox_cho_size_trimmer_(_12_loại/hộp)
#VúmỡInoxthẳng,G1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng,_G1/4"
#VúbơmmỡthẳngG1/4"    _#Vú_bơm_mỡ_thẳng_G1/4"
#VúbơmmỡInoxG13x1/4    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_G13x1/4
#VúbơmmỡInoxthẳngG1/4"    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_thẳng_G1/4"
#VúbơmmỡInoxthẳngG1/4"    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_thẳng_G1/4"
#VúbơmmỡInoxthẳng,G1/4"    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_thẳng,_G1/4"
#vúmỡInoxphúmỹBRVT    _#vú_mỡ_Inox_phú_mỹ_BRVT
#VúbơmmỡInoxPhúMỹBRVT    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_Phú_Mỹ_BRVT

           

>>Chọn sản phẩm >>Nhập số lượng >>Nhấp nút Đặt hàng hoặc thêm vào giỏ hàng >>Nhấp Tiến hành thanh toán >>Nhập thông tin nhận hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0984 100 347