Vú bơm mỡ ren BSP

Mã sản phẩm: VTPM-VUMO-T-BSP-G1/6

Nhà cung cấp: TDK Loại: VU BOM MO

Tồn kho:
Hết hàng
Giá: Liên hệ

Vú bơm mỡ đủ các Size: Vú mỡ G1/16" , G1/8", Vú mỡ G1/4", Vú mỡ G3/8", Vú mỡ G1/2"

Vui lòng chọn loại Vú mỡ G1/16" , vu mỡ G1/8", Vú mỡ G1/4", Vú mỡ G3/8" và nhập số lượng vào ô bên dưới để mua hàng online.

Chọn loại

VÚ BƠM MỠ REN BSP (vú bơm mỡ theo tiêu chuẩn Din 71412)

Kích thước: Vú bơm mỡ G1/8", Vú mỡ G1/4", Vú mỡ G3/8", Vú mỡ G1/2"

Vật liệu vú bơm mỡ ren BSP: Thép mạ

Kiểu: Thẳng, cong 90 độ, cong 45 độ, Type A, Type B, Type C

 

 

=======================================================

            
, grease nipple     #grease nipple    , grease nipple    grease nipple, grease nipple
, grease fitting     #grease fitting    , grease fitting    grease fitting, grease fitting
, Vú mỡ thẳng G1/16"     #Vú mỡ thẳng G1/16"    , Vú mỡ thẳng G1/16"    Vú mỡ thẳng G1/16", Vú mỡ thẳng G1/16"
, Vú mỡ G1/8"     #Vú mỡ G1/8"    , Vú mỡ G1/8"    Vú mỡ G1/8", Vú mỡ G1/8"
, Vú mỡ thẳng G1/4     #Vú mỡ thẳng G1/4    , Vú mỡ thẳng G1/4    Vú mỡ thẳng G1/4, Vú mỡ thẳng G1/4
, Vú mỡ nghiêng 67 độ, G1/4"     #Vú mỡ nghiêng 67 độ, G1/4"    , Vú mỡ nghiêng 67 độ, G1/4"    Vú mỡ nghiêng 67 độ, G1/4", Vú mỡ nghiêng 67 độ, G1/4"
, Vú mỡ thẳng G1/4"     #Vú mỡ thẳng G1/4"    , Vú mỡ thẳng G1/4"    Vú mỡ thẳng G1/4", Vú mỡ thẳng G1/4"
, Vú mỡ thẳng G1/8     #Vú mỡ thẳng G1/8    , Vú mỡ thẳng G1/8    Vú mỡ thẳng G1/8, Vú mỡ thẳng G1/8
, Vú mỡ thẳng G1/4" Inox     #Vú mỡ thẳng G1/4" Inox    , Vú mỡ thẳng G1/4" Inox    Vú mỡ thẳng G1/4" Inox, Vú mỡ thẳng G1/4" Inox
, Vú mỡ 45 độ 1/4"     #Vú mỡ 45 độ 1/4"    , Vú mỡ 45 độ 1/4"    Vú mỡ 45 độ 1/4", Vú mỡ 45 độ 1/4"
, Vú mỡ thẳng G1/8"     #Vú mỡ thẳng G1/8"    , Vú mỡ thẳng G1/8"    Vú mỡ thẳng G1/8", Vú mỡ thẳng G1/8"
, Vú mỡ thẳng G1/4"     #Vú mỡ thẳng G1/4"    , Vú mỡ thẳng G1/4"    Vú mỡ thẳng G1/4", Vú mỡ thẳng G1/4"
, Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/4"     #Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/4"    , Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/4"    Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/4", Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/4"
, Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/16"     #Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/16"    , Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/16"    Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/16", Vú mỡ nghiêng 67 độ G1/16"
, Vú mỡ G1/8"     #Vú mỡ G1/8"    , Vú mỡ G1/8"    Vú mỡ G1/8", Vú mỡ G1/8"
, Vú mỡ thẳng, G1/4"     #Vú mỡ thẳng, G1/4"    , Vú mỡ thẳng, G1/4"    Vú mỡ thẳng, G1/4", Vú mỡ thẳng, G1/4"
, Vú bơm mỡ thẳng G1/4"     #Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    , Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    Vú bơm mỡ thẳng G1/4", Vú bơm mỡ thẳng G1/4"
, Vú bơm mỡ G13x1/4     #Vú bơm mỡ G13x1/4    , Vú bơm mỡ G13x1/4    Vú bơm mỡ G13x1/4, Vú bơm mỡ G13x1/4
, Vú bơm mỡ thẳng G1/4"     #Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    , Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    Vú bơm mỡ thẳng G1/4", Vú bơm mỡ thẳng G1/4"
, Vú bơm mỡ thẳng G1/4"     #Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    , Vú bơm mỡ thẳng G1/4"    Vú bơm mỡ thẳng G1/4", Vú bơm mỡ thẳng G1/4"
, Vú bơm mỡ thẳng, G1/4"     #Vú bơm mỡ thẳng, G1/4"    , Vú bơm mỡ thẳng, G1/4"    Vú bơm mỡ thẳng, G1/4", Vú bơm mỡ thẳng, G1/4"
, vú mỡ phú mỹ BRVT     #vú mỡ phú mỹ BRVT    , vú mỡ phú mỹ BRVT    vú mỡ phú mỹ BRVT, vú mỡ phú mỹ BRVT
, Vú bơm mỡ Phú Mỹ BRVT     #Vú bơm mỡ Phú Mỹ BRVT

>>Chọn sản phẩm >>Nhập số lượng >>Nhấp nút Đặt hàng hoặc thêm vào giỏ hàng >>Nhấp Tiến hành thanh toán >>Nhập thông tin nhận hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0984 100 347