mm
mm
mm

Tất cả sản phẩm

-33%
Giá (VNĐ)
5.000₫ 7.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-33%
Giá (VNĐ)
4.000₫ 6.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-33%
Giá (VNĐ)
2.700₫ 4.050₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-33%
Giá (VNĐ)
1.700₫ 2.550₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-33%
Giá (VNĐ)
1.000₫ 1.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-33%
Giá (VNĐ)
600₫ 900₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Vật liệu: Thép xi

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933

-12%
Giá (VNĐ)
140.000₫ 160.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Bộ chia khí nén đế ngang có 6 lỗ ra SML-9

Model: SML-9

Vật liệu: Thép mạ cao cấp

-8%
Giá (VNĐ)
124.000₫ 134.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Bộ chia khí nén đế ngang có 6 lỗ ra SML-8

Model: SML-8

Vật liệu: Thép mạ cao cấp

-17%
Giá (VNĐ)
112.000₫ 134.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Bộ chia khí nén đế ngang có 6 lỗ ra SML-7

Model: SML-7

Vật liệu: Thép mạ cao cấp

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Bu lông lục giác ngoài ren lửng

Vật liệu: Thép đen

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 931

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Bu lông lục giác ngoài ren suốt

Vật liệu: Thép đen

Cấp bền: 8.8

Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 933