mm
mm
mm

Tất cả sản phẩm

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Nối Inox 304 có 1 đầu ren trong và 1 đầu ren ngoài

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Nối Inox 304 có 2 đầu ren trong

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Nối Inox 304 có 2 đầu ren ngoài

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
300.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 16

Model: SHB-IPZA12

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
250.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 14

Model: SHB-IPZA12

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
220.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 12

Model: SHB-IPZA12

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
200.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 10

Model: SHB-IPZA10

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
170.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 8

Model: SHB-IPZA8

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
165.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 6

Model: SHB-IPZA6

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
160.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox chữ thập 4 ngã có 4 đầu hạt bắp siết ống Inox - ống đồng phi 4

Model: SHB-IPZA

Vật liệu: Inox 304

-23%
Giá (VNĐ)
170.000₫ 221.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox 304 dạng chữ T giảm 16-12-16

Model: SO-IPEG16-12-16

-23%
Giá (VNĐ)
160.000₫ 208.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nối Inox 304 dạng chữ T giảm 16-10-16

Model: SO-IPEG16-10-16