Vú bơm mỡ Inox 304 - Ren hệ mét

Mã sản phẩm: VTPM-IVUMO-T-M6

Nhà cung cấp: TDK Loại: VU BOM MO

Tồn kho:
Hết hàng
Giá: 6.000₫ 12.000₫

Vú bơm mỡ đủ các Size: M6-M8-M10-M12-M14 

Vui lòng chọn kiểu vú mỡ Inox 304 ( thẳng, cong 45, cong 90) loại Size M6- M8- M10- M12- M14 và nhập số lượng vào ô bên dưới để mua hàng online hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chọn kiểu
Mua ngay

VÚ MỠ INOX 304 REN HỆ MÉT ( Vú Mỡ theo Tiêu Chuẩn: Din 71412 HỆ MÉT)

Kích thước các Size vú mỡ: Vú mỡ Inox M6x0.75, Vú mỡ Inox M6, Vú mỡ Inox M8x1, Vú mỡ Inox M8x1.25, Vú mỡ Inox M10x1, Vú mỡ Inox M10x1.25, Vú mỡ Inox M10x1.5, Vú mỡ Inox M12x1.25, Vú mỡ Inox M12x1.5, Vú mỡ Inox M12x1.75, Vú mỡ Inox M14x1.5, Vú mỡ Inox M16x1.5, Vú mỡ Inox M18x1.5

Vật liệu vú mỡ: Inox 304

Kiểu: Các kiểu vú mỡ thẳng, cong 45 độ, cong 90 độ, Type A, Type B, Type C

Thông số kích thước vú mỡ:

Tiêu chuẩn ren        Chiều dài x Kích thước lục giác 
M6X1                       13mm    x     8mm ( Vú bơm mỡ M6X1)
M8X1                       16mm    x     10mm ( Vú bơm mỡ M8X1)
M8X1.25                  16mm    x     10mm ( Vú bơm mỡ M8X1.25)
M10X1                     18mm    x     11mm ( Vú bơm mỡ M10X1)
M10X1.5                  18mm    x     11mm ( Vú bơm mỡ M10X1.5)
M12X1                     20mm    x     12mm ( Vú bơm mỡ M12X1)
M12X1.25                20mm    x     12mm ( Vú bơm mỡ M12X1.25)
M12X1.75                20mm    x     12mm ( Vú bơm mỡ M12X1.75)
M14X1                     21mm    x     14mm ( Vú bơm mỡ M14X1)
M14X1.5                  21mm    x     14mm ( Vú bơm mỡ M14X1.5)
M16X1                     23mm    x     17mm ( Vú bơm mỡ M16X1)
M16X1.5                  23mm    x     17mm ( Vú bơm mỡ M16X1.5)
M18X1.5                  25mm    x     19mm ( Vú bơm mỡ M18X1.5)

 

=======================================================

, grease nipple    #greasenipple    _#grease_nipple
, grease fitting    #greasefitting    _#grease_fitting
, vú bơm mỡ Inox    #vúbơmmỡInox    _#vú_bơm_mỡ_Inox
, vú bơm mỡ Inox bò    #vúbơmmỡInoxbò    _#vú_bơm_mỡ_Inox_bò
, ốc bơm mỡ Inox bò    #ốcbơmmỡInoxbò    _#ốc_bơm_mỡ_Inox_bò
, vú mỡ Inox bò    #vúmỡInoxbò    _#vú_mỡ_Inox_bò
, ốc mỡ Inox bò    #ốcmỡInoxbò    _#ốc_mỡ_Inox_bò
, vú mỡ Inox hệ mét    #vúmỡInoxhệmét    _#vú_mỡ_Inox_hệ_mét
, vú mỡ Inox hệ in    #vúmỡInoxhệin    _#vú_mỡ_Inox_hệ_in
, grease nippel    #greasenippel    _#grease_nippel
, vú bơm mỡ Inox đầu bằng    #vúbơmmỡInoxđầubằng    _#vú_bơm_mỡ_Inox_đầu_bằng
, vú mỡ Inox m6    #vúmỡInoxm6    _#vú_mỡ_Inox_m6
, vú mỡ Inox m10    #vúmỡInoxm10    _#vú_mỡ_Inox_m10
, vú mỡ Inox m8    #vúmỡInoxm8    _#vú_mỡ_Inox_m8
, vú mỡ Inox m12    #vúmỡInoxm12    _#vú_mỡ_Inox_m12
, vú mỡ Inox m14    #vúmỡInoxm14    _#vú_mỡ_Inox_m14
, vú mỡ Inox m16    #vúmỡInoxm16    _#vú_mỡ_Inox_m16
, grease nipple    #greasenipple    _#grease_nipple
, grease fitting    #greasefitting    _#grease_fitting
, vú bơm mỡ Inox    #vúbơmmỡInox    _#vú_bơm_mỡ_Inox
, vú bơm mỡ Inox bò    #vúbơmmỡInoxbò    _#vú_bơm_mỡ_Inox_bò
, ốc bơm mỡ Inox bò    #ốcbơmmỡInoxbò    _#ốc_bơm_mỡ_Inox_bò
, vú mỡ Inox bò    #vúmỡInoxbò    _#vú_mỡ_Inox_bò
, ốc mỡ Inox bò    #ốcmỡInoxbò    _#ốc_mỡ_Inox_bò
, vú mỡ Inox hệ mét    #vúmỡInoxhệmét    _#vú_mỡ_Inox_hệ_mét
, vú mỡ Inox hệ in    #vúmỡInoxhệin    _#vú_mỡ_Inox_hệ_in
, grease nippel    #greasenippel    _#grease_nippel
, vú bơm mỡ Inox đầu bằng    #vúbơmmỡInoxđầubằng    _#vú_bơm_mỡ_Inox_đầu_bằng
, Vú mỡ Inox thẳng M12x1.75    #VúmỡInoxthẳngM12x1.75    _#Vú_mỡ_Inox_thẳng_M12x1.75
, Dây bơm mỡ Inox + đầu gắn vú mỡ Inox    #DâybơmmỡInox+đầugắnvúmỡInox    _#Dây_bơm_mỡ_Inox_+_đầu_gắn_vú_mỡ_Inox
, Vú mỡ Inox nghiêng 67 độ, -1/8"-27NPT    #VúmỡInoxnghiêng67độ,-1/8"-27NPT    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ,_-1/8"-27NPT
, Vú mỡ Inox 45 độ 1/4"    #VúmỡInox45độ1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_45_độ_1/4"
, Vú mỡ Inox SS304 cong 45 độ (M10)    #VúmỡInoxSS304cong45độ(M10)    _#Vú_mỡ_Inox_SS304_cong_45_độ_(M10)
, Vú mỡ Inox M12x1,75    #VúmỡInoxM12x1,75    _#Vú_mỡ_Inox_M12x1,75
, Vú mỡ Inox M10x1    #VúmỡInoxM10x1    _#Vú_mỡ_Inox_M10x1
, Vú mỡ Inox đầu thẳng M6x1    #VúmỡInoxđầuthẳngM6x1    _#Vú_mỡ_Inox_đầu_thẳng_M6x1
, Vú mỡ Inox đầu thẳng M5x0.8    #VúmỡInoxđầuthẳngM5x0.8    _#Vú_mỡ_Inox_đầu_thẳng_M5x0.8
, Vú mỡ Inox đầu thẳng M6x0.8    #VúmỡInoxđầuthẳngM6x0.8    _#Vú_mỡ_Inox_đầu_thẳng_M6x0.8
, Vú mỡ Inox đầu thẳng 1/16"    #VúmỡInoxđầuthẳng1/16"    _#Vú_mỡ_Inox_đầu_thẳng_1/16"
, Vú mỡ Inox M12x1,25    #VúmỡInoxM12x1,25    _#Vú_mỡ_Inox_M12x1,25
, Vú mỡ Inox nghiêng 67 độ -1/8"-27 NPT    #VúmỡInoxnghiêng67độ-1/8"-27NPT    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_-1/8"-27_NPT
, Vú mỡ Inox nghiêng 67 độ G1/4"    #VúmỡInoxnghiêng67độG1/4"    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_G1/4"
, Vú mỡ Inox nghiêng 67 độ G1/16"    #VúmỡInoxnghiêng67độG1/16"    _#Vú_mỡ_Inox_nghiêng_67_độ_G1/16"
, Vú mỡ Inox cho size trimmer ( 12 loại/hộp)    #VúmỡInoxchosizetrimmer(12loại/hộp)    _#Vú_mỡ_Inox_cho_size_trimmer_(_12_loại/hộp)
, vú mỡ Inox phú mỹ BRVT    #vúmỡInoxphúmỹBRVT    _#vú_mỡ_Inox_phú_mỹ_BRVT
, Vú bơm mỡ Inox Phú Mỹ BRVT    #VúbơmmỡInoxPhúMỹBRVT    _#Vú_bơm_mỡ_Inox_Phú_Mỹ_BRVT

 

>>Chọn sản phẩm >>Nhập số lượng >>Nhấp nút Đặt hàng hoặc thêm vào giỏ hàng >>Nhấp Tiến hành thanh toán >>Nhập thông tin nhận hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0984 100 347