mm
mm
mm

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc và 1 đầu ren ngoài

Danh mục sản phẩm TDKmart.com cung cấp Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc và 1 đầu ren ngoài:

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8    IZG1/8-6
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8    IZG1/8-8
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8    IZG1/8-10
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4    IZG1/4-6
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4    IZG1/4-8
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4    IZG1/4-10
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 1/4    IZG1/4-12
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8    IZG3/8-6
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8    IZG3/8-8
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 3/8    IZG3/8-10
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 3/8    IZG3/8-12
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/2    IZG1/2-10
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 1/2    IZG1/2-12
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 14 và 1 đầu ren ngoài 1/2    IZG1/2-14
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 14 và 1 đầu ren ngoài 1/2    IZG1/2-14

 Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc và 1 đầu ren ngoài

-50%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
84.000₫ 168.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IZG1/8-6

Vật liệu: Inox 304

-50%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
50.000₫ 100.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IZG1/8-8

Vật liệu: Inox 304

-32%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Giá (VNĐ)
108.000₫ 160.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IZG1/8-10

Vật liệu: Inox 304

-40%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
100.000₫ 168.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IZG1/4-6

Vật liệu: Inox 304

-40%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
108.000₫ 180.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IZG1/4-8

Vật liệu: Inox 304

-28%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
116.000₫ 160.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IZG1/4-10

Vật liệu: Inox 304

-35%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Giá (VNĐ)
140.000₫ 215.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IZG1/4-12

Vật liệu: Inox 304

-42%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
124.000₫ 215.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8

-42%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
124.000₫ 215.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8

-39%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
132.000₫ 215.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 3/8

-35%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Giá (VNĐ)
140.000₫ 215.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 12 và 1 đầu ren ngoài 3/8

-48%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Giá (VNĐ)
170.000₫ 330.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646

Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết ốc ống phi 10 và 1 đầu ren ngoài 1/2

Model: IZG1/2-10

Vật liệu: Inox 304