mm
mm
mm

Hạt giống

Bảng giá tham khảo các loại hạt giống được cung cấp bởi TDKmart.com như sau:

Hạt giống xà lách tím TN 019      Mã:      HG-XLTTN-019      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tỏi tây (baro hành)      Mã:      HG-TTBRH      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cây chùm ngây      Mã:      HG-CCN      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống su hào RADO 703      Mã:      HG-SHRADO-703      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bông cải trắng lai F1 RADO 346      Mã:      HG-BCTLF1RD-346      Giá:      12.000     Đồng
Hạt giống carrot RADO 507      Mã:      HG-CRRADO-507      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống củ dền crimson globe      Mã:      HG-CDCG      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống củ cải đỏ tròn PN-01      Mã:      HG-CCDTPN-01      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa vạn thọ lùn F1 PN-101      Mã:      HG-HVTLF1PN-101      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau thơm sả (é trắng) RADO 189      Mã:      HG-RTSETRADO-189      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau quế trắng (é trắng)      Mã:      HG-RQT      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt sừng vàng F1 PN-27      Mã:      HG-OSVF1PN-27      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt ngọt F1 (ớt chuông)      Mã:      HG-OCF1      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bắp cải F1 PN-242      Mã:      HG-BCF1PN-242      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà xanh mỡ F1 PN-222      Mã:      HG-CXMF1PN-222      Giá:      8.000     Đồng
Hạt giống cà dĩa RADO 709      Mã:      HG-CDRADO-709      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà tím cơm xanh F1 TN 252      Mã:      HG-CTCXF2TN-252      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 PN-400      Mã:      HG-OCTSCF1PN-400      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt xiêm      Mã:      HG-OX      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9      Mã:      HG-XLLRPN-9      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách Minetto NO.4      Mã:      HG-XLMNO-4      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách búp TN 17      Mã:      HG-XLBTN-17      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách xoăn TN 18      Mã:      HG-XLXTN-18      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa thược dược tổ ong nhiều màu RD 877      Mã:      HG-HTDTONMRD-877      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cẩm chướng kép nhiều màu RD 831      Mã:      HG-HCCKNMRD-831      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Susi nhiều màu RD 818      Mã:      HG-HCSNMRD-818      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc đại đóa nhiều màu RD 801      Mã:      HG-HCDDNMRD-801      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc lá nhám nhiều màu RD 806      Mã:      HG-HCLNNMRD-806      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa sao nhái kép mix 518      Mã:      HG-HSNKM-518      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa thược dược PN 05      Mã:      HG-HTDPN-05      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa hướng dương cánh kép RD 839      Mã:      HG-HHDCKRD-839      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa hướng dương cắt cành valentino NO.2      Mã:      HG-HHDCCVNO-2      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa đậu biếc RD 861      Mã:      HG-HDBRD-861      Giá:      20.000     Đồng
Hạt giống hoa mào gà đuôi phụng đỏ RD 815      Mã:      HG-HMGDPDRD-815      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa mãn đình hồng đơn nhiều màu RD 819      Mã:      HG-HMDHDNMRD-819      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa sao nhái nhiều màu RD 811      Mã:      HG-HSNNMRD-811      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc sao băng RD 865      Mã:      HG-HCSBRD-865      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa vạn thọ Pháp ban mai RD 835      Mã:      HG-HVTPBMRD-835      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa sen mini nhiều màu RD 846      Mã:      HG-HSMNMRD-846      Giá:      25.000     Đồng
Hạt giống hoa mười giờ nhiều màu RD 810      Mã:      HG-HMGNMRD-810      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Đài Loan nhiều màu RD 855      Mã:      HG-HCDLNMRD-855      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống cúc bách Nhật nhiêu màu RADO 851      Mã:      HG-CBNNMRADO-851      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa hồng leo nhiều màu RD 843      Mã:      HG-HHLNMRD-843      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Đà Lạt      Mã:      HG-HCDL      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cẩm chướng nhiều màu      Mã:      HG-HCCNM      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu cove hạt trắng dạng leo TN 05      Mã:      HG-DCHTDLTN-05      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bắp nếp nù RADO 535      Mã:      HG-BNNRADO-535      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau đay xanh RADO 21      Mã:      HG-RDXRADO-21      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau đay TN 38      Mã:      HG-RDTN-38      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hành lá TN 032      Mã:      HG-HLTN-032      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tần ô Japan TN 118      Mã:      HG-TOJTN-118      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí sặt PN 679      Mã:      HG-BSPN-679      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống kinh giới RADO 11      Mã:      HG-KGRADO-11      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mồng tơi lá to TN 45      Mã:      HG-MTLTTN-45      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mã đề PN 279      Mã:      HG-MDPN-279      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau má lá nhỏ RADO 05      Mã:      HG-RMLNRADO-05      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lùn vàng lai F1 RADO 637      Mã:      HG-CCBLVLF1RADO-637      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ xanh cao sản TN 01      Mã:      HG-CBXCSTN-01      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đao xanh F1 TN 85      Mã:      HG-BDXF1TN-85      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cúc lá nhám DREAMLAND MIX 601      Mã:      HG-CLNMIX601      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau húng quế TN 031      Mã:      HG-RHQTN031      Giá:      10.000     Đồng
Giống rau muống lá lớn RADO 13      Mã:      HG-RMLLRADO-13      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tía Tô RADO 78      Mã:      HG-TTRADO-13      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lai F1 RADO 27      Mã:      HG-CCBLF1RADO27      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lùn lai F1 RADO 641      Mã:      HG-CCBLLF1RADO641      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đọt cao sản TN 42      Mã:      HG-BDCSTN-42      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau húng lủi RADO 931      Mã:      HG-RHLRADO-931      Giá:      13.000     Đồng
Hạt giống ngò gai TN-11      Mã:      HG-NGTN-11      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí ngòi RADO 639      Mã:      HG-BNRADO-639      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa lê hồng kim F1 PN-888      Mã:      HG-DLHKF1PN-888      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống thì là bốn mùa TN-116      Mã:      HG-TLBMTN-116      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa hấu nụ      Mã:      HG-DHN      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa leo Nhật chịu nhiệt lai F1-901      Mã:      HG-DLNCNLF1-901      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cần tây THERA      Mã:      HG-CTTHERA      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống khổ qua tây RADO 999      Mã:      HG-KQTRADO-999      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bầu hồ lô PN-100      Mã:      HG-BHLPN-100      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách xoong Mỹ RADO 704      Mã:      HG-XLXMRADO-704      Giá:      12.000     Đồng
Hạt giống măng tây xanh RADO 636      Mã:      HG-MTXRADO-636      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mướp hương Thái trái dài RADO 388      Mã:      HG-MHTTDRADO-388      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bầu sao F1 TN-94      Mã:      HG-BSF1TN-94      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống lá giang RADO 371      Mã:      HG-LGRADO-371      Giá:      20.000     Đồng
Hạt giống cải bó xôi      Mã:      HG-CBX      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu đũa hạt đém TN 892      Mã:      HG-DDHDTN-892      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu bắp cao sản TN 121      Mã:      HG-DBCSTN-121      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu rồng TN 50      Mã:      HG-DRTN-50      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa leo F1 TN 013      Mã:      HG-DLF1TN-013      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu cove dạng bụi cao sản TN 09      Mã:      HG-DCDBCSTN-09      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đao chanh F1 WG-9      Mã:      HG-BDCF1WG-9      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí hạt đậu TN43      Mã:      HG-BHDTN-43      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí sáp lai F1 RADO 529      Mã:      HG-BSLF1RADO-529      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đỏ tròn OP RADO 111      Mã:      HG-BDTOPRADO-111      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống khổ qua xanh SANTA      Mã:      HG-KQXSANTA      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua cherry đen lai F1 RADO 643      Mã:      HG-CCCDLF1RADO-643      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải hoa hồng RADO 685      Mã:      HG-CHHRADO-685      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ dún TN304      Mã:      HG-CBDTN-304      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ màu gà TN 21      Mã:      HG-CBMGTN-21      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải xoăn (cải kale) RADO 686      Mã:      HG-CXRADO-686      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau mầm TN20      Mã:      HG-RMTN20-100      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ăn non baby PN-912      Mã:      HG-CANBBPN-912      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền tiều TN 35      Mã:      HG-DTTN-35      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền đỏ TN 36      Mã:      HG-DDTN-36      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền cơm RADO 86      Mã:      HG-DCRADO-86      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mầm rau muống RADO 16      Mã:      HG-MRMRADO-16      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ngọt cọng xanh cao sản TN 12      Mã:      HG-CNCXCSTN-12      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ngò rí      Mã:      HG-NR      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau hẹ TN 41      Mã:      HG-RHTN-41      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ngồng cây xanh TN 305      Mã:      HG-CNCXTN-305      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ dưa cao sản TN 02      Mã:      HG-CBCSTN-02      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải thìa cao sản      Mã:      HG-CTCS      Giá:      10.000     Đồng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tag:

hạt giống
hạt giống rau
hạt giống hoa
hạt mầm
hạt giống hoa đậu biếc
hạt giống rau mầm
hạt giống dưa lưới
hạt giống dâu tây
hạt giống cây trồng
hạt rau muống
hạt giống măng tây
hạt giống rau muống
hạt giống hoa hồng
hạt giống hoa hướng dương
hạt giống hoa mười giờ
hạt giống trang nông
hạt giống cỏ
hạt giống hành lá
hạt giống rạng đông
hạt giống phú nông
hạt giống thế giới
rau muống hạt
trồng dâu tây bằng hạt
hạt giống rau má
hạt giống rau diếp cá
hạt giống cải kale
hạt giống sen đá
hạt giống dưa hấu
hạt giống dưa leo
hạt giống sâm ngọc linh
hạt giống hoa cúc
trồng ớt từ hạt
cửa hàng hạt giống gần đây
trồng cà chua bằng hạt
hạt giống cỏ voi
bán hạt giống
các loại hạt giống rau dễ trồng
hạt giống cà chua
hạt giống rau càng cua
hạt rau mầm
hạt giống hoa đồng tiền
hạt giống đậu hà lan
hạt cỏ giống
siêu thị hạt giống
hạt giống rau thơm
hạt giống cải bó xôi
hạt rau má
hạt giống xà lách
hạt giống ớt
hạt giống rau cải
hạt giống bắp cải
hạt giống f1
hạt cỏ
hạt giống bí đỏ
hạt giống rau ngót
các loại hạt giống
hạt nảy mầm
hạt mồng tơi
hạt giống rau củ
hạt giống thủy sinh
hạt giống cỏ lá gừng
hạt giống mướp hương
hạt giống bồ công anh
trồng rau muống hạt
hạt giống mai vàng
hạt giống cần tây
hạt giống hoa vạn thọ
hạt giống cà rốt
thế giới hạt giống
hạt giống bắp mỹ
hạt hoa hồng
hạt giống đậu bắp
hạt giống hoa de trồng nở quanh năm
hạt giống cỏ mèo
hạt giống hoa cánh bướm
hạt giống cây
hạt hoa mười giờ
hạt hoa hướng dương
hạt giống cà chua bi
hạt giống cây thủy sinh
hạt giống bầu hồ lô
hạt giống cải ngọt
hạt giống cúc họa mi
hạt ngò rí
hạt giống rau củ quả
hạt giống an tâm
hạt giống bí ngồi
hạt giống su su
hạt dưa lưới
hạt giống cây cảnh
hạt giống đậu rồng
hạt giống bạc hà
hạt giống khổ qua
cửa hàng bán hạt giống gần đây
sỉ hạt giống trang nông
hạt giống mồng tơi
hạt giống sâm bố chính
hạt sen giống
hạt giống củ đậu
hạt giống bí đao
hạt rau giống
hạt giống hoa cúc vàng
công ty hạt giống
hạt giống cà tím
hạt giống ớt chuông
hạt bồ công anh
hạt cải mầm
hạt giống dưa chuột
hạt giống hoa vạn thọ rồng vàng
hạt giống nhập khẩu
hạt giống hướng dương
hạt húng quế
cửa hàng hạt giống
hạt mai giống
hạt giống cải
hạt giống hương thảo
hạt giống hoa dạ yến thảo
hạt giống cải bẹ xanh
hạt giống tía tô
hạt giống hoa hồng leo
hạt đậu bắp
hạt giống củ cải trắng
hạt măng tây
hạt giống nảy mầm
hạt giống rau xà lách
hạt giống hoa thược dược
hạt giống rau cần nước
hạt rau
hạt giống hoa tử đằng
hạt giống cây hương thảo
hạt giống hoa bỉ ngạn
hạt giống hóa nông
hạt cỏ lá gừng
hạt rau đay
hạt giống sâm hàn quốc
hạt giống nhân sâm
hạt giống rau tiến vua
hạt cải bó xôi
hạt xà lách
hạt giống rồng vàng
hạt cải kale
hạt giống hoa oải hương
hạt giống đồng tiền vàng
hạt giống bí ngòi xanh
hạt giống hoa sen
hạt giống cà chua bạch tuộc
hạt giống khoai tây
hạt khổ qua
hạt dưa leo
hạt giống hoa cẩm tú cầu
công ty hạt giống phú nông
hạt sâm bố chính
hạt giống sen hồng
hạt rau dền
hạt giống dưa tây
hạt giống cỏ 4 lá
hạt giống lúa st25
giống vải thiều không hạt
hạt sam

hạt giống củ
hạt giống trồng cây
hạt giống rau thủy canh
hạt giống ngọc chi
mua hạt giống rau
cây giống mít không hạt
trồng hành lá bằng hạt
hạt giống xuyên tâm liên
hạt giống rau răm
hạt giống hoa thiên lý
hạt giống dâu tây chịu nhiệt
hạt giống khổ qua rừng
hạt giống cải mầm
hạt giống hoa ly
hạt giống củ kiệu
hạt giống cỏ chăn nuôi
hạt giống xương rồng
trang nông hạt giống
hạt giống cây đuôi chuột
hạt giống sương sâm
giống vải không hạt
hạt giống việt quất
hạt giống lá lốt
hạt giống rau muống nước
hạt giống cây bạc hà
hạt giống tâm thần
giống chanh không hạt
hạt giống bầu hồ lô khổng lồ
hạt giống sen
hạt giống dưa lê
hạt giống hoa cát tường
hạt giống mai vàng nhiều cánh
hạt giống hoa cúc họa mi
hạt giống hoa trồng chậu
hạt giống su hào
hạt giống củ cải đỏ
hạt giống phú điền
hạt giống cây ăn quả
hạt cỏ voi
hạt giống đậu biếc
hạt giống cỏ thảm
hạt sen đá
hạt giống hẹ
hạt giống rau mồng tơi
hạt giống ngò gai
trồng cherry bằng hạt
hạt giống sen vàng
hạt giống ngò rí
hạt giống bắp nếp
hạt giống monstera
hạt giống wasabi
hạt giống bầu
hạt giống nha đam
trồng mồng tơi bằng hạt
hạt giống hoa lan
hạt giống lá é
hạt giống dạ yến thảo

hạt giống xà lách xoăn
hạt giống hai mũi tên đỏ
hạt giống diếp cá
hạt giống đậu cove leo
hạt giống hoa mẫu đơn
hạt giống hoa 10 giờ
hạt giống cải thảo
hạt giống lá giang
các loại hạt giống rau
hạt giống rau mầm đậu hà lan
hạt giống hoa dừa cạn
hạt giống cải trời
hạt giống ngải cứu
hạt giống súp lơ xanh
trồng dâu tây từ hạt
hạt giống ớt chỉ thiên
hạt giống hoa mười giờ mỹ
trồng cây ớt từ hạt
trồng mít bằng hạt
hạt giống bắp nữ hoàng đỏ
hạt giống nova
hạt giống ớt cu tí
hạt giống atiso đỏ
hạt giống cải hoa hồng
hạt giống rau húng lủi
hạt giống cherry
trồng hoa hồng bằng hạt
trồng cỏ voi bằng hạt
hạt giống đậu đũa
bán hạt giống rau
hạt giống dưa gang
hạt giống các loại rau
trồng rau mồng tơi từ hạt
hạt giống ngô ngọt
hạt hoa đồng tiền
hạt giống măng tây xanh f1
trồng xoài bằng hạt
hạt giống cỏ voi va06
hạt giống khoai sâm đất
hạt giống củ dền đỏ
hạt giống cây cảnh mini
hạt giống măng tây xanh
công ty chuyên cung cấp hạt giống rau mầm
hạt bắp cải
hạt giống tốt
hạt giống chanh dây
hạt rau càng cua
hạt giống đậu cove lùn
trồng rau muống bằng hạt
hạt giống đồng tâm
hạt giống cải xanh
hạt giống cây tầm bóp
hạt giống rau húng cây
hạt giống rau cải trời
hạt giống lan hồ điệp
hạt củ cải trắng
hạt giống nông hữu
hạt giống bí nụ
hạt giống hoa vạn thọ pháp
hạt giống dưa hấu không hạt
hạt giống rau mầm củ cải trắng
hạt giống ớt siêu cay
hạt giống bí đỏ hồ lô
hạt giống cải xoăn kale
hạt giống hương nông
hạt giống khoai lang
hạt giống cải thìa
hạt giống bắp
hạt giống cỏ lá tre
hạt giống cỏ trồng thảm
hạt giống trúc quân tử
hạt giống nông nghiệp
hạt giống cỏ ngọt
hạt giống vạn thọ rồng vàng
hạt giống trân châu ngọc trai
trồng ngò gai bằng hạt
hạt giống hoa vạn thọ pháp cao
hạt giống vạn thọ
hạt giống hoa hướng dương lùn
hạt giống rau ngót nhật
trồng hẹ bằng hạt
giống dưa hấu không hạt
hạt giống dưa lưới honey red
hạt giống sen mini
bán hạt giống hoa

Hạt giống cải thìa cao sản

Mã sản phẩm: HG-CTCS
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Cải thìa cao sản

Trọng lượng: loại 20g 

Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Cải bẹ dưa cao sản TN 02

Trọng lượng: loại 20g. 

Hạt giống cải ngồng cây xanh TN 305

Mã sản phẩm: HG-CNCXTN-305
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 27 sản phẩm

Cải ngồng cây xanh TN 305

Trọng lượng: loại 50g. 

Hạt giống rau hẹ TN 41

Mã sản phẩm: HG-RHTN-41
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 21 sản phẩm

Rau hẹ TN 41

Trọng lượng: loại 5g. 

Hạt giống ngò rí

Mã sản phẩm: HG-NR
Xem nhanh
-27%
Giá (VNĐ)
11.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 26 sản phẩm

Ngò rí

Trọng lượng: loại 50g. 

Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 27 sản phẩm

Cải ngọt cọng xanh cao sản TN 12

Trọng lượng: loại 20g. 

Hạt giống mầm rau muống RADO 16

Mã sản phẩm: HG-MRMRADO-16
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Mầm rau muống RADO 16

Trọng lượng: loại 100g.

Hạt giống dền cơm RADO 86

Mã sản phẩm: HG-DCRADO-86
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Dền cơm RADO 86

Trọng lượng: loại 10g.

Hạt giống dền đỏ TN 36

Mã sản phẩm: HG-DDTN-36
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Dền đỏ TN 36

Trọng lượng: loại 50g. 

Hạt giống dền tiều TN 35

Mã sản phẩm: HG-DTTN-35
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Dền tiều TN 35

Trọng lượng: loại 50g. 

Hạt giống cải ăn non baby PN-912

Mã sản phẩm: HG-CANBBPN-912
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 24 sản phẩm

Cải ăn non baby PN-912

Trọng lượng: loại 20g 

Hạt giống rau mầm TN20

Mã sản phẩm: HG-RMTN20-100
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 30 sản phẩm

Hạt giống rau mầm TN20

Trọng lượng: loại 100g