mm
mm
mm

Hạt giống

Bảng giá tham khảo các loại hạt giống được cung cấp bởi TDKmart.com như sau:

Hạt giống xà lách tím TN 019      Mã:      HG-XLTTN-019      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tỏi tây (baro hành)      Mã:      HG-TTBRH      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cây chùm ngây      Mã:      HG-CCN      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống su hào RADO 703      Mã:      HG-SHRADO-703      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bông cải trắng lai F1 RADO 346      Mã:      HG-BCTLF1RD-346      Giá:      12.000     Đồng
Hạt giống carrot RADO 507      Mã:      HG-CRRADO-507      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống củ dền crimson globe      Mã:      HG-CDCG      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống củ cải đỏ tròn PN-01      Mã:      HG-CCDTPN-01      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa vạn thọ lùn F1 PN-101      Mã:      HG-HVTLF1PN-101      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau thơm sả (é trắng) RADO 189      Mã:      HG-RTSETRADO-189      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau quế trắng (é trắng)      Mã:      HG-RQT      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt sừng vàng F1 PN-27      Mã:      HG-OSVF1PN-27      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt ngọt F1 (ớt chuông)      Mã:      HG-OCF1      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bắp cải F1 PN-242      Mã:      HG-BCF1PN-242      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà xanh mỡ F1 PN-222      Mã:      HG-CXMF1PN-222      Giá:      8.000     Đồng
Hạt giống cà dĩa RADO 709      Mã:      HG-CDRADO-709      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà tím cơm xanh F1 TN 252      Mã:      HG-CTCXF2TN-252      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 PN-400      Mã:      HG-OCTSCF1PN-400      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ớt xiêm      Mã:      HG-OX      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9      Mã:      HG-XLLRPN-9      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách Minetto NO.4      Mã:      HG-XLMNO-4      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách búp TN 17      Mã:      HG-XLBTN-17      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách xoăn TN 18      Mã:      HG-XLXTN-18      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa thược dược tổ ong nhiều màu RD 877      Mã:      HG-HTDTONMRD-877      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cẩm chướng kép nhiều màu RD 831      Mã:      HG-HCCKNMRD-831      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Susi nhiều màu RD 818      Mã:      HG-HCSNMRD-818      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc đại đóa nhiều màu RD 801      Mã:      HG-HCDDNMRD-801      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc lá nhám nhiều màu RD 806      Mã:      HG-HCLNNMRD-806      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa sao nhái kép mix 518      Mã:      HG-HSNKM-518      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa thược dược PN 05      Mã:      HG-HTDPN-05      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa hướng dương cánh kép RD 839      Mã:      HG-HHDCKRD-839      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa hướng dương cắt cành valentino NO.2      Mã:      HG-HHDCCVNO-2      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa đậu biếc RD 861      Mã:      HG-HDBRD-861      Giá:      20.000     Đồng
Hạt giống hoa mào gà đuôi phụng đỏ RD 815      Mã:      HG-HMGDPDRD-815      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa mãn đình hồng đơn nhiều màu RD 819      Mã:      HG-HMDHDNMRD-819      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa sao nhái nhiều màu RD 811      Mã:      HG-HSNNMRD-811      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc sao băng RD 865      Mã:      HG-HCSBRD-865      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa vạn thọ Pháp ban mai RD 835      Mã:      HG-HVTPBMRD-835      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hoa sen mini nhiều màu RD 846      Mã:      HG-HSMNMRD-846      Giá:      25.000     Đồng
Hạt giống hoa mười giờ nhiều màu RD 810      Mã:      HG-HMGNMRD-810      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Đài Loan nhiều màu RD 855      Mã:      HG-HCDLNMRD-855      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống cúc bách Nhật nhiêu màu RADO 851      Mã:      HG-CBNNMRADO-851      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa hồng leo nhiều màu RD 843      Mã:      HG-HHLNMRD-843      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cúc Đà Lạt      Mã:      HG-HCDL      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống hoa cẩm chướng nhiều màu      Mã:      HG-HCCNM      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu cove hạt trắng dạng leo TN 05      Mã:      HG-DCHTDLTN-05      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bắp nếp nù RADO 535      Mã:      HG-BNNRADO-535      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau đay xanh RADO 21      Mã:      HG-RDXRADO-21      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau đay TN 38      Mã:      HG-RDTN-38      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống hành lá TN 032      Mã:      HG-HLTN-032      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tần ô Japan TN 118      Mã:      HG-TOJTN-118      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí sặt PN 679      Mã:      HG-BSPN-679      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống kinh giới RADO 11      Mã:      HG-KGRADO-11      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mồng tơi lá to TN 45      Mã:      HG-MTLTTN-45      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mã đề PN 279      Mã:      HG-MDPN-279      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau má lá nhỏ RADO 05      Mã:      HG-RMLNRADO-05      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lùn vàng lai F1 RADO 637      Mã:      HG-CCBLVLF1RADO-637      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ xanh cao sản TN 01      Mã:      HG-CBXCSTN-01      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đao xanh F1 TN 85      Mã:      HG-BDXF1TN-85      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cúc lá nhám DREAMLAND MIX 601      Mã:      HG-CLNMIX601      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau húng quế TN 031      Mã:      HG-RHQTN031      Giá:      10.000     Đồng
Giống rau muống lá lớn RADO 13      Mã:      HG-RMLLRADO-13      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống tía Tô RADO 78      Mã:      HG-TTRADO-13      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lai F1 RADO 27      Mã:      HG-CCBLF1RADO27      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua bi lùn lai F1 RADO 641      Mã:      HG-CCBLLF1RADO641      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đọt cao sản TN 42      Mã:      HG-BDCSTN-42      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau húng lủi RADO 931      Mã:      HG-RHLRADO-931      Giá:      13.000     Đồng
Hạt giống ngò gai TN-11      Mã:      HG-NGTN-11      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí ngòi RADO 639      Mã:      HG-BNRADO-639      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa lê hồng kim F1 PN-888      Mã:      HG-DLHKF1PN-888      Giá:      15.000     Đồng
Hạt giống thì là bốn mùa TN-116      Mã:      HG-TLBMTN-116      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa hấu nụ      Mã:      HG-DHN      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa leo Nhật chịu nhiệt lai F1-901      Mã:      HG-DLNCNLF1-901      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cần tây THERA      Mã:      HG-CTTHERA      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống khổ qua tây RADO 999      Mã:      HG-KQTRADO-999      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bầu hồ lô PN-100      Mã:      HG-BHLPN-100      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống xà lách xoong Mỹ RADO 704      Mã:      HG-XLXMRADO-704      Giá:      12.000     Đồng
Hạt giống măng tây xanh RADO 636      Mã:      HG-MTXRADO-636      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mướp hương Thái trái dài RADO 388      Mã:      HG-MHTTDRADO-388      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bầu sao F1 TN-94      Mã:      HG-BSF1TN-94      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống lá giang RADO 371      Mã:      HG-LGRADO-371      Giá:      20.000     Đồng
Hạt giống cải bó xôi      Mã:      HG-CBX      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu đũa hạt đém TN 892      Mã:      HG-DDHDTN-892      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu bắp cao sản TN 121      Mã:      HG-DBCSTN-121      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu rồng TN 50      Mã:      HG-DRTN-50      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dưa leo F1 TN 013      Mã:      HG-DLF1TN-013      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống đậu cove dạng bụi cao sản TN 09      Mã:      HG-DCDBCSTN-09      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đao chanh F1 WG-9      Mã:      HG-BDCF1WG-9      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí hạt đậu TN43      Mã:      HG-BHDTN-43      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí sáp lai F1 RADO 529      Mã:      HG-BSLF1RADO-529      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống bí đỏ tròn OP RADO 111      Mã:      HG-BDTOPRADO-111      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống khổ qua xanh SANTA      Mã:      HG-KQXSANTA      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cà chua cherry đen lai F1 RADO 643      Mã:      HG-CCCDLF1RADO-643      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải hoa hồng RADO 685      Mã:      HG-CHHRADO-685      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ dún TN304      Mã:      HG-CBDTN-304      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ màu gà TN 21      Mã:      HG-CBMGTN-21      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải xoăn (cải kale) RADO 686      Mã:      HG-CXRADO-686      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau mầm TN20      Mã:      HG-RMTN20-100      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ăn non baby PN-912      Mã:      HG-CANBBPN-912      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền tiều TN 35      Mã:      HG-DTTN-35      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền đỏ TN 36      Mã:      HG-DDTN-36      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống dền cơm RADO 86      Mã:      HG-DCRADO-86      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống mầm rau muống RADO 16      Mã:      HG-MRMRADO-16      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ngọt cọng xanh cao sản TN 12      Mã:      HG-CNCXCSTN-12      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống ngò rí      Mã:      HG-NR      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống rau hẹ TN 41      Mã:      HG-RHTN-41      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải ngồng cây xanh TN 305      Mã:      HG-CNCXTN-305      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải bẹ dưa cao sản TN 02      Mã:      HG-CBCSTN-02      Giá:      10.000     Đồng
Hạt giống cải thìa cao sản      Mã:      HG-CTCS      Giá:      10.000     Đồng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tag: hạt giống rau, hạt giống cải, hạt giống củ, hạt giống hoa, hạt giống
xà lách xoăn, ớt cu tí, hạt giống hoa đậu biếc, hạt giống rau mầm, hạt giống dưa lưới, cúc lá nhám, hạt giống dâu tây, hạt giống cây trồng, hạt rau muống, hạt giống măng tây, hạt giống rau muống, hạt giống hoa hồng, xà lách tím, hạt mầm, hạt giống hoa hướng dương, giống măng tây, rau diếp thơm, hạt giống hoa mười giờ, hạt giống trang nông, hạt giống cỏ, hạt giống rạng đông, hạt giống phú nông, hạt giống thế giới, 
rau muống hạt, ớt ngũ sắc, ớt kiểng, hạt giống rau má, hạt giống rau diếp cá, hạt giống cải kale, hạt giống sen đá, hạt giống dưa hấu, hạt giống dưa leo, hạt giống rau thủy canh, cà chua chuỗi ngọc, cà chua leo giàn, hạt giống hoa cúc, cải mào gà, vạn thọ pháp, hướng dương lùn

-33%
Hạt giống cải thìa cao sản

Hạt giống cải thìa cao sản

Mã sản phẩm: HG-CTCS
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Cải thìa cao sản

Trọng lượng: loại 20g 

-33%
Hạt giống cải bẹ dưa cao sản TN 02
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Cải bẹ dưa cao sản TN 02

Trọng lượng: loại 20g. 

-33%
Hạt giống cải ngồng cây xanh TN 305

Hạt giống cải ngồng cây xanh TN 305

Mã sản phẩm: HG-CNCXTN-305
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Cải ngồng cây xanh TN 305

Trọng lượng: loại 50g. 

-33%
Hạt giống rau hẹ TN 41

Hạt giống rau hẹ TN 41

Mã sản phẩm: HG-RHTN-41
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Rau hẹ TN 41

Trọng lượng: loại 5g. 

-27%
Hạt giống ngò rí

Hạt giống ngò rí

Mã sản phẩm: HG-NR
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
11.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Ngò rí

Trọng lượng: loại 50g. 

-33%
Hạt giống cải ngọt cọng xanh cao sản TN 12
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Cải ngọt cọng xanh cao sản TN 12

Trọng lượng: loại 20g. 

-33%
Hạt giống mầm rau muống RADO 16

Hạt giống mầm rau muống RADO 16

Mã sản phẩm: HG-MRMRADO-16
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Mầm rau muống RADO 16

Trọng lượng: loại 100g.

-33%
Hạt giống dền cơm RADO 86

Hạt giống dền cơm RADO 86

Mã sản phẩm: HG-DCRADO-86
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Dền cơm RADO 86

Trọng lượng: loại 10g.

-33%
Hạt giống dền đỏ TN 36

Hạt giống dền đỏ TN 36

Mã sản phẩm: HG-DDTN-36
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Dền đỏ TN 36

Trọng lượng: loại 50g. 

-33%
Hạt giống dền tiều TN 35

Hạt giống dền tiều TN 35

Mã sản phẩm: HG-DTTN-35
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Dền tiều TN 35

Trọng lượng: loại 50g. 

-33%
Hạt giống cải ăn non baby PN-912

Hạt giống cải ăn non baby PN-912

Mã sản phẩm: HG-CANBBPN-912
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Cải ăn non baby PN-912

Trọng lượng: loại 20g 

-33%
Hạt giống rau mầm TN20

Hạt giống rau mầm TN20

Mã sản phẩm: HG-RMTN20-100
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
10.000₫ 15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Hạt giống rau mầm TN20

Trọng lượng: loại 100g