Đầu nối nhanh khí nén

Các loại đầu nối nhanh khí nén thông dụng nhất được cung cấp bởi TDKmart.com như sau:

1. Đầu nối nhanh khí nén thẳng (đầu nối nhanh khí nén thẳng): Là dạng đầu nối nhanh dùng để kết nối 2 đường ống ở 2 đầu có đường kính ống bằng nhau.

đầu nối nhanh khí nén thẳng

Tham khảo size và giá sản phẩm tại đường link: https://tdkmart.com/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang

2. Đầu nối nhanh khí nén thẳng- giảm: Là dạng đầu nối nhanh dùng để kết nối 2 đường ống ở 2 đầu có đường kính ngoài của ống khác nhau ( một đường ống nhỏ và một đường ống lớn hơn kết nối nhanh lại với nhau theo hướng thẳng thông qua 1 đầu nối nhanh).

nối nhanh thẳng giảm khí nénnối nhanh thẳng giảm ống hơi

Tham khảo size và giá sản phẩm tại đường link: https://tdkmart.com/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang-giam

3. Đầu nối nhanh khí nén thẳng ren trong: Là dạng đầu nối khí nén dùng để kết nối 2 đường ống theo hướng thẳng, trong đó có 1 đầu là kết nối nhanh, đầu còn lại là kết nối bằng ren.

nối nhanh khí nén ren trongnối nhanh ống hơi ren trong

Tham khảo size và giá sản phẩm tại đường link: https://tdkmart.com/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang-ren-trong

4. Đầu nối nhanh khí nén thẳng ren ngoài: Là dạng đầu nối khí nén dùng để kết nối 2 đường ống theo hướng thẳng, trong đó có 1 đầu là kết nối nhanh, đầu còn lại là kết nối với nhau bằng ren ngoài.

nối nhanh khí nén ren ngoàinối nhanh ống hơi ren ngoài

Tham khảo size và giá sản phẩm tại đường link: https://tdkmart.com/dau-noi-khi-nen-thang-ren-ngoai

5. Co nối nhanh khí nén: nối nhanh 2 đầu ống bằng nhau, xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/co-noi-nhanh-khi-nen

co nối nhanh khí nén

6. Co nối nhanh khí nén ren trong: 1 đầu nối nhanh và 1 đầu ren trong , xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/co-noi-nhanh-khi-nen-ren-trong

Co nối nhanh khí nén ren trong

7. Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài: 1 đầu nối nhanh và 1 đầu ren ngoài , xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/co-noi-nhanh-khi-nen-ren-ngoai

Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài

8. Đầu nối nhanh khí nén chữ Y: nối nhanh có dạng hình chữ Y , xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-khi-nen-chu-y

Đầu nối nhanh khí nén chữ Y

9. Đầu nối nhanh chữ T: xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-chu-t

Đầu nối nhanh chữ T

10. Đầu nối nhanh chữ T giảm:  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-chu-t-giam

Đầu nối nhanh chữ T giảm

11. Đầu nối nhanh khí nén chữ thập:  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-chu-thap-khi-nen

Đầu nối nhanh khí nén chữ thập

12. Ngã 5 nối nhanh ống khí nén:  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/nga-nam-noi-ong-khi-nen

Ngã 5 nối nhanh ống khí nén

13. Cút nối chữ T - Ren ngoài bên hông:  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/cut-noi-chu-t-ren-ngoai-ben-hong

Cút nối chữ T - Ren ngoài bên hông

14. Đầu nối chữ T - Ren ngoài bên giữa:  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-chu-t-ren-ngoai-ben-giua

Đầu nối chữ T - Ren ngoài bên giữa

15. Đầu nối khí nén chữ Y - Ren ngoài :  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/dau-noi-khi-nen-chu-y-ren-ngoai

Đầu nối khí nén chữ Y - Ren ngoài

16. Nối ống khí nén 2 đầu PM :  xem chi tiết tại đường dẫn: https://tdkmart.com/noi-ong-khi-nen-2-dau-pm

Nối ống khí nén 2 đầu PM

 

 

TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com TDKMart.com 

Pneumatic fittings | pneumatic components | types of fittings

Plastic air line fittings Show

How to Connect & Disconnect Push Fittings - Water Filter Systems Guide

Pneumatic push-in fittings