mm
mm
mm

Đai ốc

Giá (VNĐ)
5.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nút bịt Inox 304 có đầu lục giác trong và ren ngoài BSPP (ren G)

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
20.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nút bịt Inox 304 có đầu lục giác trong và ren ngoài hệ mét

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
5.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nút bịt Inox 304 có đầu lục giác trong và ren ngoài BSPP (ren G)

Vật liệu: Inox 304

Giá (VNĐ)
5.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Đầu nút bịt Inox 304 có đầu lục giác trong và ren ngoài NPT

Vật liệu: Inox 304