mm
mm
mm

Cờ lê

Danh mục sản phẩm cờ lê/ cờ lê vòng miệng tại TDKmart.com:

Bộ cờ lê và dụng cụ đa năng 8 in 1 W014011
Cờ lê vòng miệng 6mm thép CR-V 
Cờ lê vòng miệng 7mm thép CR-V 
Cờ lê vòng miệng 8mm, thép CR-V 
Cờ lê vòng miệng 30mm, thép CR-V 
Cờ lê vòng miệng 6mm 
Cờ lê vòng miệng 7mm 
Cờ lê vòng miệng 8mm 
Cờ lê vòng miệng 9mm 
Cờ lê vòng miệng 10mm 
Cờ lê vòng miệng 11mm 
Cờ lê vòng miệng 12mm 
Cờ lê vòng miệng 13mm 
Cờ lê vòng miệng 14mm 
Cờ lê vòng miệng 17mm 
Cờ lê vòng miệng 19mm 
Cờ lê vòng miệng 21mm 
Cờ lê vòng miệng 22mm 
Cờ lê vòng miệng 23mm 
Cờ lê vòng miệng 24mm 
Cờ lê vòng miệng 27mm 
Cờ lê vòng miệng 29mm 
Cờ lê vòng miệng 30mm 
Cờ lê vòng miệng 32mm
Cờ lê vòng miệng 6mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN 
Cờ lê vòng miệng 8mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN 
Cờ lê vòng miệng 9mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 10mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 11mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 12mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 13mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 14mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 15mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 16mm thép CR-V theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 17mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN 
Cờ lê vòng miệng 19mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN 
Cờ lê 2 đầu vòng 12x13mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 14x15mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 16x17mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 18x19mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 20x22mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 21x23mm thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 24x27mm thép CR-V
Bộ cờ lê 2 đầu miệng W003300 8 chi tiết
Bộ cờ lê 2 đầu vòng W003302 8 chi tiết
Bộ cờ lê vòng miệng W003304 6 chi tiết
Bộ cờ lê vòng miệng W003308 5 chi tiết hệ Met
Bộ khóa vòng miệng 16 chi tiết từ 6-32mm
Bộ khóa vòng miệng 26 chi tiết từ 6-32mm

 

 

 

Cờ lê vòng đóng

Mã sản phẩm: CLVPES-24
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho Liên hệ báo giá

Thương hiệu: PESCO

Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt

Bảo hành: 12 tháng

Cờ lê miệng đóng

Mã sản phẩm: CLVMPES-24
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho Liên hệ báo giá

Thương hiệu: PESCO

Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt

Bảo hành: 12 tháng