mm
mm
mm

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2

Danh mục sản phâm thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 có bán tại website TDKmart.com :

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 2 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 3 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 4 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 5 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 6 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 7 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 8 lổ ra ( 2 lỗ vào 2 bên hông ren 1/2 và các lỗ ra ren 1/4)

THANH NHÔM CHIA KHÍ NÉN REN 1/2
 

-29%
Giá (VNĐ)
55.000₫ 77.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 2 lỗ ra

Model: AAL-2

Xuất xứ: China

 

-29%
Giá (VNĐ)
70.000₫ 98.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 3 lỗ ra

Model: AAL-3

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
100.000₫ 140.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 4 lỗ ra

Model: AAL-4

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
126.000₫ 176.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 5 lỗ ra

Model: AAL-5

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
150.000₫ 210.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 6 lỗ ra

Model: AAL-6

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
176.000₫ 246.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 7 lỗ ra

Model: AAL-7

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
200.000₫ 280.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/2 - 8 lỗ ra

Model: AAL-8

Xuất xứ: China

 

-29%
Giá (VNĐ)
228.000₫ 319.200₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/4 - 9 lỗ ra

Model: AAL-9

Xuất xứ: China

-29%
Giá (VNĐ)
252.000₫ 352.800₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thanh nhôm chia khí nén ren 1/4 - 10 lỗ ra

Model: AAL-10

Xuất xứ: China