mm
mm
mm

Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp có ốc siết thành

TDKmart.com cung cấp Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp có ốc siết thành ống phi 4mm, ống phi 6mm, ống phi 8mm, ống phi 10mm, ống phi 12mm, ống phi 14mm, ống phi 16mm.

đầu nối nhanh inox 304 có ốc siết thành

đầu nối nhanh inox 2 đầu siết ahtsj bắp có ốc siết thành

Tham khảo các sản phẩm đầu nối nhanh khác tại đường link: https://tdkmart.com/dau-noi-nhanh-inox

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 4mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 6mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
60.000₫ 90.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 6mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 8mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 8mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 10mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
76.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 10mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 12mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
84.000₫ 126.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 12mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 14mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
120.000₫ 180.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 14mm có ốc siết thành
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 16mm có ốc siết thành
Giá (VNĐ)
150.000₫ 225.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 16mm có ốc siết thành