mm
mm
mm

Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết hạt bắp và 1 đầu ren trong

Danh sách sản phẩm TDKmart.com cung cấp đầu nối khí nén vật liệu thép không rỉ Inox 304 dạng 1 đầu siết hạt bắp và đầu còn lại nối ren trong:

Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/2
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/2
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/2
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 12 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 12 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 12 và 1 đầu ren trong 1/2
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 14 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 14 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 14 và 1 đầu ren trong 1/2
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 16 và 1 đầu ren trong 1/4
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 16 và 1 đầu ren trong 3/8
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 16 và 1 đầu ren trong 1/2
 

-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/8
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/8

Model: IPCF4x2.5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/4
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 4 và 1 đầu ren trong 1/4

Model: IPCF4x2.5-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/8
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/8

Model: IPCF6x4-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/4
Giá (VNĐ)
60.000₫ 90.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/4

Model: IPCF6x4-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 3/8
Giá (VNĐ)
50.000₫ 75.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 3/8

Model: IPCF6x4-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/2
Giá (VNĐ)
60.000₫ 90.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 6 và 1 đầu ren trong 1/2

Model: IPCF6x4-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/8
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/8

Model: IPCF8x5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/4
Giá (VNĐ)
60.000₫ 90.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/4

Model: IPCF8x5-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 3/8
Giá (VNĐ)
50.000₫ 75.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 3/8

Model: IPCF8x5-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/2
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 8 và 1 đầu ren trong 1/2

Model: IPCF8x5-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/8
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/8

Model: IPCF10x6.5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/4
Giá (VNĐ)
62.000₫ 93.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Đầu nối nhanh khí nén Inox 304 thẳng - 1 đầu siết ốc ống 10 và 1 đầu ren trong 1/4

Model: IPCF10x6.5-02

Vật liệu: Inox 304