mm
mm
mm

Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp

Danh mục sản phẩm TDKmart.com cung cấp Đầu nối nhanh Inox 304 thẳng - 2 đầu siết hạt bắp:

Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 4
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 6
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 8
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 10
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 12
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 14
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 16

đầu nối nhanh inox 304đầu nối nhanh inox 2 đầu siết hạt bắp
 

 

-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 4
Giá (VNĐ)
76.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 4

Model: IPU4x2.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 6
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 6

Model: IPU6x4

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 8
Giá (VNĐ)
66.000₫ 99.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 8

Model: IPU8x5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 10
Giá (VNĐ)
52.000₫ 78.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 10

Model: IPU10x6.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 12
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 12

Model: IPU12x8

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 14
Giá (VNĐ)
74.000₫ 111.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 14

Model: IPU14x10

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 16
Giá (VNĐ)
82.000₫ 123.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp ống 16

Model: IPU16x12

Vật liệu: Inox 304