mm
mm
mm

Đầu nối nhanh Inox 304 thẳng - 1 đầu siết hạt bắp và 1 đầu ren ngoài

Danh sách sản phẩm đầu nối nhanh khí nén thẳng Inox 304 có 1 đầu siết dạng hạt bắp và 1 đầu ren ngoài:

Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài M5
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài M5
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài M5
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 10 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 12 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 14 và 1 đầu ren ngoài 1/2
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 1/4
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 3/8
Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 16 và 1 đầu ren ngoài 1/2


 

 

-29%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 80.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
-33%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài M5

Model: IPC4x2.5-M5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPC4x2.5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 4 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPC4x2.5-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài M5

Model: IPC6x4-M5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
33.000₫ 49.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPC6x4-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
33.000₫ 49.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPC6x4-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
45.000₫ 67.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 3/8

Model: IPC6x4-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
57.000₫ 85.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 6 và 1 đầu ren ngoài 1/2

Model: IPC6x4-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
66.000₫ 99.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài M5

Model: IPC8x5-M5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
45.000₫ 67.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 10 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/8

Model: IPC8x5-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
45.000₫ 67.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm
Tên sản phẩm: Nối thẳng inox 1 đầu siết hạt bắp ống 8 và 1 đầu ren ngoài 1/4

Model: IPC8x5-02

Vật liệu: Inox 304