mm
mm
mm

Co nối nhanh khí nén- Ren trong

Danh mục các size đầu nối nhanh khí nén- Ren trong

PLF4M5 : Co 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong M5

PLF4R1/8 : Co 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF4R1/4 : Co 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF6M5 : Co 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong M5

PLF6R1/8 : Co 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF6R1/4 : Co 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF6R3/8 : Co 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF6R1/2 : Co 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF8R1/8 : Co 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF8R1/4 : Co 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF8R3/8 : Co 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF8R1/2 : Co 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF1001 : Co 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 9.6Mm = 1/8′

PLF10R1/4 : Co 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 12.7Mm = 1/4′

PLF10R3/8 : Co 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 16Mm = 3/8′

PLF 10R1/2 : Co 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF12R1/8 : Co 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF12R1/8 : Co 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 12.7Mm = 1/4′

PLF12R3/8 : Co 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 16Mm = 3/8′

PLF12R1/2 : Co 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 20.5Mm = 1/2′

PLF14R1/4 : Co 1 đầu nối ống 14 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF14R3/8 : Co 1 đầu nối ống 14 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF14R1/2 : Co 1 đầu nối ống 14 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF14R3/4 : Co 1 đầu nối ống 14 mm 1 đầu ren trong 26mm = 3/4′

PLF16R1/4 : Co 1 đầu nối ống 16 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF16R3/8 : Co 1 đầu nối ống 16 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF16R1/2 : Co 1 đầu nối ống 16 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF16R3/4 : Co 1 đầu nối ống 16 mm 1 đầu ren trong 26mm = 3/4′

Cấu tạo to tối khí nén ren trong gồm 4 bộ phận chính :

1 : Thân đồng ren ngoài

2 : Phe sắt gài giữ ống

3 : Vòng nhựa để đè phe sắt

4 : Phốt cao su chặn khí

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046

 

Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Bán trực tiếp tại cửa hàng. Bán online Ship Cod trên toàn quốc

TDKMart.com chuyên cung cấp các loại đầu nối nhanh, khớp nối nhanh khí nén tại tx Phú Mỹ và trên toàn Quốc. Liên hệ 0369465046