mm
mm
mm

Co nối nhanh khí nén- Ren trong

Danh mục các size co nối nhanh khí nén- Ren trong :

PLF4-M5 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong M5

PLF4-01 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF4-02 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 4 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF6-M5 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong M5

PLF6-01 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF6-02 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF6-03 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF6-04 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 6 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF8-01 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 9.6mm = 1/8′

PLF8-02 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 12.7mm = 1/4′

PLF8-03 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 16mm = 3/8′

PLF8-04 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 8 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF10-01 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 9.6Mm = 1/8′

PLF10-02 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 12.7Mm = 1/4′

PLF10-03 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 16Mm = 3/8′

PLF 10-04 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 10 mm 1 đầu ren trong 20.5mm = 1/2′

PLF12-02 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 12.7Mm = 1/4′

PLF12-03 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 16Mm = 3/8′

PLF12-04 : Co nối nhanh 1 đầu nối ống 12 mm 1 đầu ren trong 20.5Mm = 1/2′

- Các loại ống có thể kết nối: ống Pu, Pa, Pe

- Kiểu kết nối: Ghim ống và Ren

Cấu tạo co nối nhanh khí nén ren trong gồm 4 bộ phận chính :

1 : Thân đồng ren ngoài

2 : Phe sắt gài giữ ống

3 : Vòng nhựa để đè phe sắt

4 : Phốt cao su chặn khí

Thông số kỹ thuật co nối nhanh khí nén ren trong:

- Áp suất làm việc 0 ~ 990Kpa,

- Nhiệt độ giới hạn 0 ~ 60℃,

- Áp suất âm -750 mmHg

 

Các hình ảnh tham khảo co nối nhanh khí nén ren trong PLF:

cút nối nhanh khí nén ren trong plfco nối nhanh khí nén ren trong plfCo nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong M5Co nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong 1/8Co nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong 1/4Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/8Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/4Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 3/8Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/2Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/8Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/4Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 3/8Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/2Co nối nhanh khí nén ống 10- Ren trong 1/8Co nối nhanh khí nén ống 10- Ren trong 1/4Co nối nhanh khí nén ống 10- Ren trong 3/8Co nối nhanh khí nén ống 10- Ren trong 1/2Co nối nhanh khí nén ống 12- Ren trong 1/4Co nối nhanh khí nén ống 12- Ren trong 3/8Co nối nhanh khí nén ống 12- Ren trong 1/2

Xem nhanh
-29%
Giá (VNĐ)
9.360₫ 13.104₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong M5

Model:PLF4-M5

-29%
Giá (VNĐ)
9.360₫ 13.104₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong 1/8 (=9,6mm)

Model:PLF4-01

-29%
Giá (VNĐ)
14.300₫ 20.020₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 4- Ren trong 1/4 (=12,7mm)

Model:PLF4-02

Xem nhanh
-29%
Giá (VNĐ)
11.440₫ 16.016₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong M5

Model:PLF6-M5

-29%
Giá (VNĐ)
10.920₫ 15.288₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/8 (=9,6mm)

Model:PLF6-01

-29%
Giá (VNĐ)
15.340₫ 21.476₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/4 (=12,7mm)

Model:PLF6-02

-29%
Giá (VNĐ)
20.800₫ 29.120₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 3/8 (=16,5mm)

Model:PLF6-03

-29%
Giá (VNĐ)
31.200₫ 43.680₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 6- Ren trong 1/2 (=20mm)

Model:PLF6-04

-29%
Giá (VNĐ)
13.520₫ 18.928₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/8 (=9,6mm)

Model:PLF8-01

-29%
Giá (VNĐ)
16.900₫ 23.660₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/4 (=12,7mm)

Model:PLF8-02

-29%
Giá (VNĐ)
22.100₫ 30.940₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 3/8 (=16,5mm)

Model:PLF8-03

-29%
Giá (VNĐ)
31.200₫ 43.680₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh khí nén ống 8- Ren trong 1/2 (=20mm)

Model:PLF8-04