mm
mm
mm

Van tiết lưu ren ngoài

Danh sách sản phẩm van tiết lưu khí nén:

TT Mã SP Tên sản phẩm Tên khác Kết nối ống Ren
1 SL4-M5

Van Tiết Lưu 4 mm Ren Ngoài M5

Van tiết lưu YSC4-M5 Φ4mm 5mm
2 SL4-01

Van Tiết Lưu 4 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Van tiết lưu YSC4-01 Φ4mm 9.6mm
3 SL4-02

Van Tiết Lưu 4 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Van tiết lưu YSC4-02 Φ4mm 12.7mm
4 SL6-M5

Van Tiết Lưu 6 mm Ren Ngoài M5

Van tiết lưu YSC6-M5 Φ6mm 5mm
5 SL6-01

Van Tiết Lưu 6 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Van tiết lưu YSC6-01 Φ6mm 9.6mm
6 SL6-02

Van Tiết Lưu 6 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Van tiết lưu YSC6-02 Φ6mm 13mm
7 SL6-03

Van Tiết Lưu 6 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Van tiết lưu YSC6-03 Φ6mm 17mm
8 SL6-04

Van Tiết Lưu 6 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″

Van tiết lưu YSC6-04 Φ6mm 21mm
9 SL8-01

Van Tiết Lưu 8 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Van tiết lưu YSC8-01 Φ8mm 9.6mm
10 SL8-02

Van Tiết Lưu 8 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Van tiết lưu YSC8-02 Φ8mm 13mm
11 SL8-03

Van Tiết Lưu 8 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Van tiết lưu YSC8-03 Φ8mm 17mm
12 SL8-04

Van Tiết Lưu 8 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″

Van tiết lưu YSC8-04 Φ8mm 21mm
13 SL10-01

Van Tiết Lưu 10 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Van tiết lưu YSC10-01 Φ10mm 9.6mm
14 SL10-02

Van Tiết Lưu 10 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Van tiết lưu YSC10-02 Φ10mm 13mm
15 SL10-03 :

Van Tiết Lưu 10 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Van tiết lưu YSC10-03 Φ10mm 17mm
16 SL10-04 :

Van Tiết Lưu 10 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″

Van tiết lưu YSC10-04 Φ10mm 21mm
17 SL12-01

Van Tiết Lưu 12 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Van tiết lưu YSC12-01 Φ12mm 9.6mm
18 SL12-02

Van Tiết Lưu 12 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Van tiết lưu YSC12-02 Φ12mm 13mm
19 SL12-03

Van Tiết Lưu 12 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Van tiết lưu YSC12-03 Φ12mm 17mm
20 SL12-04

Van Tiết Lưu 12 mm Ren Ngoài 20.5Mm = 1/2″

Van tiết lưu YSC12-04 Φ12mm 21mm
-33%
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài M5
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
12.200₫ 18.300₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài M5

Model: SL4-M5

-33%
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″
Giá (VNĐ)
13.200₫ 19.800₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Model: SL4-01

-33%
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″
Giá (VNĐ)
21.000₫ 31.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 4 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Model: SL4-02

-33%
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài M5
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
13.000₫ 19.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài M5

Model: SL6-M5

-33%
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″
Giá (VNĐ)
13.600₫ 20.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Model: SL6-01

-33%
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″
Giá (VNĐ)
21.000₫ 31.500₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Model: SL6-02

-33%
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″
Giá (VNĐ)
40.000₫ 60.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Model: SL6-03

-33%
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″
Giá (VNĐ)
52.000₫ 78.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 6 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″

Model: SL6-04

-33%
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″
Giá (VNĐ)
14.000₫ 21.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 9.6mm = 1/8″

Model: SL8-01

-33%
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″
Giá (VNĐ)
22.000₫ 33.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 12.7mm = 1/4″

Model: SL8-02

-33%
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″
Giá (VNĐ)
40.000₫ 60.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 16mm = 3/8″

Model: SL8-03

-33%
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″
Giá (VNĐ)
52.000₫ 78.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho 0964 028 646
Van tiết lưu ống 8 mm Ren Ngoài 20.5mm = 1/2″

Model: SL8-04