mm
mm
mm

Phốt dầu TC NBR

Phốt dầu có chức năng ngăn chất bôi trơn thoát ra ngoài và do đó ngăn chặn sự nhiễm bẩn qua khe hở. Một trong những loại phổ biến thông dụng nhất là phốt chặn dầu TC NBR ( vật liệu cao su NBR).

Danh sách phốt dầu TC NBR ( phốt chặn dầu kiểu TC, vật liệu cao su NBR).

CHÚNG TA THAM KHẢO KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU CAO SU NBR:

- Phạm vi vùng làm việc ở nhiệt độ thấp là: từ -20 0C đến -0 0C.
- Nhiệt độ thấp nhất để sử dụng liên tục trong điều kiện làm việc tĩnh: -20 0C.
- Phạm vi làm việc ở vùng nhiệt độ cao: từ +100 0C đến +120 0C.
- Nhiệt độ làm việc tối đa để sử dụng liên tục trong điều kiện làm việc tĩnh: +120 0C.

 

-17%
Giá (VNĐ)
24.000₫ 28.800₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4x12x6 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
24.000₫ 28.800₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4x14x4 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4x14x5 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4x16x7 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
24.000₫ 28.800₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4.5x16x4 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4.5x16x7 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4.5x17x7 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 4.5x18x7 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 5x14.5x7 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 5x15x4.5 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 5x15x5 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan

-17%
Giá (VNĐ)
22.000₫ 26.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Phốt chặn dầu Size 5x15x6 TC NBR

Xuất xứ: Taiwan