mm
mm
mm

Co nối nhanh Inox -Ren trong

IPLF4-M5IPLF4-01IPLF4-02IPLF6-M5IPLF6-01IPLF6-02IPLF6-03IPLF6-04IPLF8-01IPLF8-02IPLF8-03IPLF8-04IPLF10-01IPLF10-02IPLF10-03IPLF10-04IPLF12-02IPLF12-01IPLF12-03IPLF12-04IPLF14-02IPLF14-03IPLF14-04IPLF16-02IPLF16-03IPLF16-04

Danh sách các loại có nối nhanh TDKmart.com cung cấp:

-Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M5
-Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/8"=9.6mm
-Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M5
-Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/8"=9.6mm
-Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 3/8"=16.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/2"=21mm
-Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/8"=9.6mm
-Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 3/8"=16.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/2"=21mm
-Co nối nhanh Inox ống 10 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 10- Ren trong 3/8"=16.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 10 - Ren trong 1/2"=21mm
-Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 3/8"=16.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 1/2"=21mm
-Co nối nhanh Inox ống 14 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 14 - Ren trong 1/2"=21mm
-Co nối nhanh Inox ống 16 - Ren trong 1/4"=12.7mm
-Co nối nhanh Inox ống 16 - Ren trong 1/2"=21mm

Công dụng Co nối nhanh Inox ống 10 - Ren trong 1/8: Khí chúng ta có nhu cầu kết nối 2 đường ống khí với nhau theo phương vuông góc, trong đó 1 đầu là kết nối nhanh, một đầu còn lại là kết nối ren trong, ta dùng co nối nhanh Inox ren trong để kết nối 2 đường ống lại với nhau.


Các thông số kỹ thuật cơ bản của co nối thẳng Inox ren trong:

- Áp suất làm việc bình thường: dưới 30kg ( Áp suất tối đa dưới 35kg)

- Nhiệt độ giới hạn: từ -40 độ c đến 250 độ C

- Môi trường làm việc: hơi nóng, nước, khí, hóa chất...vv

- Vật liệu cấu tạo co nối khí: thép không rỉ Inox 304

- Các bộ phận chính của co nối gồm: phe inox, ron làm kín, thân inox, vòng nhấn bằng Inox

- Dạng kết nối: một đầu kết nối ren trong, một đầu còn lại kết nối nhanh.

Xem nhanh
-26%
Giá (VNĐ)
75.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M5

Model: IPLF4-M5

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-24%
Giá (VNĐ)
80.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF4-01

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-19%
Giá (VNĐ)
85.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF4-02

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

Xem nhanh
-19%
Giá (VNĐ)
78.000₫ 96.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M5

Model: IPLF6-M5

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-24%
Giá (VNĐ)
80.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF6-01

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-22%
Giá (VNĐ)
82.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF6-02

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: Inox 304

-25%
Giá (VNĐ)
85.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 3/8 =16.7mm

Model: IPLF6-03

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-25%
Giá (VNĐ)
90.000₫ 120.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/2 =21mm

Model: IPLF6-04

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-30%
Giá (VNĐ)
80.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF8-01

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-25%
Giá (VNĐ)
85.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF8-02

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-23%
Giá (VNĐ)
90.000₫ 117.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 5 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 3/8 =16.7mm

Model: IPLF8-03

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China

-21%
Giá (VNĐ)
95.000₫ 120.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/2 (=21mm)

Model: IPLF8-04

Vật liệu: Inox 304

Xuất xứ: China