mm
mm
mm

Co nối nhanh Inox -Ren trong

Danh sách các loại có nối nhanh TDKmart.com cung cấp:

Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M5
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M6
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/8"=9.6mm
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M5
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M6
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/8"=9.6mm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 3/8"=16.7mm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/2"=21mm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/8"=9.6mm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 3/8"=16.7mm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/2"=21mm
Co nối nhanh Inox ống 10 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 10- Ren trong 3/8"=16.7mm
Co nối nhanh Inox ống 10 - Ren trong 1/2"=21mm
Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 3/8"=16.7mm
Co nối nhanh Inox ống 12 - Ren trong 1/2"=21mm
Co nối nhanh Inox ống 14 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 14 - Ren trong 1/2"=21mm
Co nối nhanh Inox ống 16 - Ren trong 1/4"=12.7mm
Co nối nhanh Inox ống 16 - Ren trong 1/2"=21mm
 

Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M5

Model: IPLF4-M5

Vật liệu: Inox 304
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
64.000₫ 96.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong M6

Model: IPLF4-M6

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
70.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF4-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
70.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 4 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF4-02

Vật liệu: Inox 304
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
64.000₫ 96.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M5

Model: IPLF6-M5

Vật liệu: Inox 304
Xem nhanh
-33%
Giá (VNĐ)
64.000₫ 96.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong M6

Model: IPLF6-M6

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
70.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF6-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
70.000₫ 105.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF6-02

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
76.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 3/8 =16.7mm

Model: IPLF6-03

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
80.000₫ 120.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 6 - Ren trong 1/2 =21mm

Model: IPLF6-04

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
76.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/8 =9.6mm

Model: IPLF8-01

Vật liệu: Inox 304
-33%
Giá (VNĐ)
76.000₫ 114.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Co nối nhanh Inox ống 8 - Ren trong 1/4 =12.7mm

Model: IPLF8-02

Vật liệu: Inox 304