mm
mm
mm

Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài

  Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài :

  - Các loại ống có thể kết nối: ống Pu, Pa, Pe

  - Áp suất hoạt động bình thường: dưới 10kg

  - Áp suất tối đa: max 13 kg

  - Nhiệt độ hoạt động thông thường: < 50 độ C

  - Nhiệt độ hoạt động tối đa: max 80 độ C

  - Kiểu kết nối: Ghim ống và Ren

  - Trọng lượng co nối: tùy thuộc Size ống ren

  - Kích thước co nối: tùy thuộc vào size ren ống

  A. Danh mục các loại co nối nhanh Ren ngoài

  PL4-M5 : Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài M5

  PL4-01 : Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  PL4-02 : Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  PL6-M5 : Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài M5

  PL6-01 : Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  PL6-02 : Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  PL6-03 : Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 16 mm = 3/8″

  PL6-04 : Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

  PL8-M5 : Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài M5

  PL8-01 : Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  PL8-02 : Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 12.7mm = 1/4″

  PL8-03 : Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 16 mm = 3/8″

  PL8-04 : Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

  PL10-01 : Co nối nhanh khí nén ống 10 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  PL10-02 : Co nối nhanh khí nén ống 10 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  PL10-03 : Co nối nhanh khí nén ống 10 mm- Ren ngoài 1 6 mm = 3/8″

  PL10-04 : Co nối nhanh khí nén ống 10 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

  PL12-01 : Co nối nhanh khí nén ống 12 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  PL12-02 : Co nối nhanh khí nén ống 12 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  PL12-03 : Co nối nhanh khí nén ống 12 mm- Ren ngoài 16 mm = 3/8″

  PL12-04 : Co nối nhanh khí nén ống 12 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

  PL16-04 : Co nối nhanh khí nén ống 16 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

   

  B. Cấu tạo co nối nhanh khí nén gồm có 4 bộ phận chính như sau:

  1. Thân đồng ren ngoài
  2. Phe sắt gài giữ ống
  3. Vòng nhựa để đè phe sắt
  4. Phốt cao su chặn khí

  C. Chức năng có nối khí nén ren ngoài: dùng kết nối đường ống khí với ren trong các bộ phận máy móc.

  D. Cách lắp đặt co nối khí: đầu ren ngoài thì vặn vào đầu ren trong của bộ phần cần kết nối, đầu nối nhanh còn lại dùng để kết nối với ống dẫn khí bằng cách ghim vào.

  E. Nguyên lý làm việc co nối khí nén:

  Bước 1 : Khi nhét ống khí nén vào

  Bước 2 : phần phe sắt sẽ đè xuống cho ống ghim thẳng vào

  Bước 3 : nhưng khi rút ống ra sẽ ngược chiều phe sắt bấu lại không cho ống rút ra

  Bước 4 : muốn rút ra chỉ có cách đè phần nhựa xanh xuống ép phe sắt để ống rút ra được

  Các hình ảnh co nối nhanh ống hơi ren ngoài PL:

   Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL4-M5 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL4-01 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL4-02 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL6-M5 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL6-01 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL6-02 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL6-03  Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL6-04 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL8-M5 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL8-01 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL8-02  Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL8-03 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL8-04 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL10-01 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL10-02 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL10-03 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL10-04 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL12-01 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL12-02 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL12-03 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL14-04 Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài PL16-04

   

  -29%
  Giá (VNĐ)
  4.500₫ 6.300₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 70 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài M5

  Model:PL4-M5

  -29%
  Giá (VNĐ)
  5.100₫ 7.140₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 70 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  Model:PL4-01

  -29%
  Giá (VNĐ)
  7.200₫ 10.080₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 57 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 4 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  Model:PL4-02

  -29%
  Giá (VNĐ)
  6.000₫ 8.400₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 70 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài M5

  Model:PL6-M5

  -29%
  Giá (VNĐ)
  6.000₫ 8.400₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 50 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  Model:PL6-01

  -29%
  Giá (VNĐ)
  7.200₫ 10.080₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 49 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 12.7 mm = 1/4″

  Model:PL6-02

  -29%
  Giá (VNĐ)
  7.800₫ 10.920₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 48 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 16 mm = 3/8″

  Model:PL6-03

  -29%
  Giá (VNĐ)
  13.000₫ 18.200₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 70 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 6 mm- Ren ngoài 20.5 mm = 1/2″

  Model:PL6-04

  -29%
  Giá (VNĐ)
  8.320₫ 11.648₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 50 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài M5

  Model:PL8-M5

  -29%
  Giá (VNĐ)
  6.900₫ 9.660₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 70 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 9.6 mm = 1/8″

  Model:PL8-01

  -29%
  Giá (VNĐ)
  6.900₫ 9.660₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 50 sản phẩm

  Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 12.7mm = 1/4″

  Model:PL8-02

  -29%
  Giá (VNĐ)
  8.700₫ 12.180₫
  Mua tối thiểu 1 cái
  - +
  Tồn kho Còn: 50 sản phẩm
  Co nối nhanh khí nén ống 8 mm- Ren ngoài 16 mm = 3/8″

  Model:PL8-03