mm
mm
mm

Phốt dầu TC Viton

Phốt dầu TC chịu nhiệt Viton ( phớt chặn dầu TC chịu nhiệt, vật liệu cao su Viton):

-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 6x18x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 7x19x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 8x15x5 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 8x18x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 10x16x4 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 10x20x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 10x25x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 11x17x4 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 12x19x5 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 12x22x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
85.600₫ 128.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 12x26x7 TC
-33%
Giá (VNĐ)
99.600₫ 149.400₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm
Phốt dầu ( oil seal ) vật liệu cao su Viton chịu dầu chịu nhiệt độ cao size 12x32x6 TC