mm
mm
mm

Đầu nối khí nén giảm thẳng Inox - 2 đầu siết hạt bắp

Danh mục sản phẩm TDKmart.com cung cấp Đầu nối khí nén giảm thẳng Inox - 2 đầu siết hạt bắp:

Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 6 và 1 đầu ống 4
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 8 và 1 đầu ống 6
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 10 và 1 đầu ống 8
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 8
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 10
 

-33%
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 6 và 1 đầu ống 4
Giá (VNĐ)
96.000₫ 144.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 6 và 1 đầu ống 4

Model: IPG6x4-4x2.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 8 và 1 đầu ống 6
Giá (VNĐ)
68.000₫ 102.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 8 và 1 đầu ống 6

Model: IPG8x6-6x4

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 10 và 1 đầu ống 8
Giá (VNĐ)
74.000₫ 111.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 10 và 1 đầu ống 8

Model: IPG10x6.5-8x5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 8
Giá (VNĐ)
82.000₫ 123.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 8

Model: IPG12x8-8x6

Vật liệu: Inox 304
-33%
Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 10
Giá (VNĐ)
90.000₫ 135.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Nối giảm thẳng inox 2 đầu siết hạt bắp - 1 đầu ống 12 và 1 đầu ống 10

Model: IPG12x8-10x6.5

Vật liệu: Inox 304