mm
mm
mm

Dụng cụ cầm tay

Cờ lê vòng miệng 6mm, thép CR-V
Cờ lê vòng miệng 7mm, thép CR-V
Cờ lê vòng miệng 8mm, thép CR-V
Cờ lê vòng miệng 30mm, thép CR-V
Cờ lê vòng miệng 6mm
Cờ lê vòng miệng 7mm
Cờ lê vòng miệng 8mm
Cờ lê vòng miệng 9mm
Cờ lê vòng miệng 10mm
Cờ lê vòng miệng 11mm
Cờ lê vòng miệng 12mm
Cờ lê vòng miệng 13mm
Cờ lê vòng miệng 14mm
Cờ lê vòng miệng 17mm
Cờ lê vòng miệng 19mm
Cờ lê vòng miệng 21mm
Cờ lê vòng miệng 22mm
Cờ lê vòng miệng 23mm
Cờ lê vòng miệng 24mm
Cờ lê vòng miệng 27mm
Cờ lê vòng miệng 29mm
Cờ lê vòng miệng 30mm
Cờ lê vòng miệng 32mm
Cờ lê vòng miệng 6mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 8mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 9mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 10mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 11mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 12mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 13mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 14mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 15mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 16mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 17mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê vòng miệng 19mm, thép CR-V, theo tiêu chuẩn DIN
Cờ lê 2 đầu vòng 12x13mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 14x15mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 16x17mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 18x19mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 20x22mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 21x23mm, thép CR-V
Cờ lê 2 đầu vòng 24x27mm, thép CR-V

Tua vít Ratchet đầu dẹp size 5.5x75mm
Tua vít Ratchet đầu dẹp size 5.5x100mm
Tua vít Ratchet đầu dẹp size 5.5x150mm
Tua vít Ratchet đầu Pozi size đầu số 1 dài 75mm
Tua vít Ratchet đầu Pozi size đầu số 2 dài 100mm
Tua vít Ratchet đầu Pozi size đầu số 3 dài 150mm
Tua vít dẹp tự động loaị ngắn 5,5x 38mm GD65818
Tua vít dẹp tự động  5,5x 75mm GD65819
Tua vít dẹp tự động  5,5x 100mm GD65820
Tua vít dẹp tự động  5,5x 150mm GD65821
Tua vít pake tự động  1 x 38mm GD65801
Tua vít pake tự động  1 x 75mm GD65802
Tua vít pake tự động  2 x 38mm GD65803
Tua vít pake tự động  2 x 100mm GD65804
Tua vít pake tự động  2 x 150mm GD65805
Tua vít pake tự động  3 x 150mm GD65807
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 11mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 12mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 13mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 14mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 15mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 16mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 17mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 18mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 19mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 21mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 22mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 23mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 24mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 25mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 26mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 27mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 28mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 29mm
Đầu tuýp 6 cạnh 1/2 " 32mm
Thanh nối dài 1/2 ", dài 125mm
Thanh nối dài 1/2 ", dài 250mm
Kìm kẹp 3/4"(19MM), bằng nhựa
Kìm kẹp 1"(25MM), bằng nhựa
Kìm kẹp 2"(51MM), bằng nhựa
Kìm kẹp 3"(76MM), bằng nhựa
Kìm kẹp 3/4"(19MM), vật liệu bằng thép
Kìm kẹp 1"(25MM), vật liệu bằng thép
Kìm kẹp 2"(51MM), vật liệu bằng thép
Kìm kẹp 3"(76MM), vật liệu bằng thép
Kìm kẹp 3/4"(19MM), vật liệu bằng nhôm
Kìm kẹp 1-1/2"(40MM), vật liệu bằng nhôm, cán bọc nhựa
Kìm kẹp 2"(51MM), vật liệu bằng nhôm, cán bọc nhựa
Kẹp gỗ chữ F 50x150m, vật liệu bằng thép
Kẹp gỗ chữ F 50x200m, vật liệu bằng thép
Kẹp gỗ chữ F 80x300m, vật liệu bằng thép
Kẹp gỗ chữ F 120x400m, vật liệu bằng thép
Kẹp gỗ chữ F 120x600m, vật liệu bằng thép
ETO kẹp gỗ chữ C 6 ", vật liệu bằng thép.
ETO kẹp gỗ chữ C 12 ", vật liệu bằng thép.
ETO kẹp gỗ chữ C 18 ", vật liệu bằng thép.
ETO kẹp gỗ chữ C 24 ", vật liệu bằng thép.
Kìm kẹp gỗ tự động 4" 
Kìm kẹp gỗ tự động 6" 
Kìm kẹp gỗ tự động 12" 
Kìm kẹp gỗ tự động 18" 
Kìm kẹp gỗ tự động 12", dùng trong công nghiệp nặng
Kìm kẹp gỗ tự động 18", dùng trong công nghiệp nặng
Kìm kẹp gỗ tự động 24", dùng trong công nghiệp nặng
Tua vít pake PH0X3"
Tua vít pake PH0X4"
Tua vít pake PH0X6"
Tua vít pake #1x4"
Tua vít pake #3x8"
Tua vít dẹp 1/8''x3''
Tua vít dẹp 1/8''x4''
Tua vít dẹp 3/16''x4''
Tua vít dẹp 3/16''x6''
Tua vít dẹp 1/4"x8"
Tua vít dẹp 5/16"x6"
Tua vít pake PH2X1-1/2"
Tua vít pake PH0X3"
Tua vít pake PH0X4"
Tua vít pake PH1x4"
Tua vít pake PH1x6"
Tua vít pake PH2x6"
Tua vít pake PH2x8"
Tua vít pake PH3x6"
Tua vít pake PH3x8"
Tua vít dẹp 3x75mm
Tua vít dẹp 3x100mm
Tua vít dẹp 4x100mm
Tua vít dẹp 5x75mm W021221
Tua vít dẹp 5x100mm
Tua vít dẹp 5x150mm W021223
Tua vít dẹp 6x100mm
Tua vít dẹp 6x150mm
Tua vít dẹp 6x200mm
Tua vít dẹp 6x250mm
Tua vít dẹp 8x150mm
Tua vít dẹp 8x200mm
Tua vít pake PH2X38mm
Tua vít pake PH0x75mm
Tua vít pake PH2X100mm 
Tua vít pake PH2X175mm 
Tua vít pake PH1x100mm
Tua vít pake  #1x150mm 
Tua vít pake đầu #1x200mm 
Tua vít pake PH2x100mm
Tua vít pake #2x150mm 
Tua vít pake #2x200mm 
Tua vít pake #2x250mm 
Tua vít pake PH3x150mm
Tua vít dẹp 6x38mm 
Tua vít dẹp 3x75mm 
Tua vít dẹp 5x150mm W021278
Tua vít dẹp 6x100mm 
Tua vít dẹp 8x200mm W021288
Tua vít pake PH2X38
Tua vít pake PH0x75mm
Tua vít pake PH1x100mm W021297
Tua vít pake PH2x150mm W021303
Tua vít pake PH2x200mm W021304
Tua vít pake PH3x200mm W021308

 

Cờ lê miệng đóng

Mã sản phẩm: CLVMPES-24
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thương hiệu: PESCO

Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt

Bảo hành: 12 tháng

Cờ lê vòng đóng

Mã sản phẩm: CLVPES-24
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
Liên hệ
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho Còn: 0 sản phẩm

Thương hiệu: PESCO

Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt

Bảo hành: 12 tháng