mm
mm
mm

Lưỡi cắt

Danh mục lưỡi cắt /  đĩa cắt:

Đĩa cắt kim cương Turbo 105x16mm ceramic -Mã Bosh 2608603615
Đĩa cắt kim cương Turbo 105x16mm đa năng -Mã Bosh 2608603613
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm đa năng -Mã Bosh 2608603726
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm bê tông (Standard) -Mã Bosh 2608603727
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm granite -Mã Bosh 2608603728
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm gạch -Mã Bosh 2608603729
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm (không khía) -Mã Bosh 2608676934
Đĩa cắt kim cương 110x20/16mm đa năng -Mã Bosh 2608602468
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm granite -Mã Bosh 2608602476
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm bê tông (Best) -Mã Bosh 2608602474
Đĩa cắt kim cương 125x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603329
Đĩa cắt kim cương 150x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603330
Đĩa cắt kim cương 180x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603331
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608602195
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603332
Đĩa cắt kim cương 125x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602197
Đĩa cắt kim cương 180x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602199
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602200
Lưỡi cắt sắt EU range (305*25.4*2.6/2.2 T60) -Mã Bosh 2608643060
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x25.4/16mm T120 -Mã Bosh 2608642199
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x30/25mm T100 -Mã Bosh 2608642202
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x30/25mm T120 -Mã Bosh 2608642203
Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 -Mã Bosh 2607010025

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.