mm
mm
mm

Máy hút thổi bụi

Máy hút bụi khô và ướt Bosh GAS 15 -Mã 06019E50K0
Máy hút bụi khô và ướt Bosh GAS 15 PS -Mã 06019E51K0
Máy hút bụi Bosh GAS 12-25 -Mã 060197C0K0
Máy hút bụi Bosh GAS 12-25 PL -Mã 060197C1K0
Máy hút bụi dùng pin Bosh GAS 12-LI (SOLO) -Mã 06019E3081
Máy hút bụi dùng pin Bosh GAS 18V-1 -Mã 06019C62K1
Máy hút bụi dùng pin Bosh GAS 18V-1 -Mã 06019C62L0
Máy hút bụi dùng pin Bosh GAS 18V-10 L -Mã 06019C6300

Máy thổi bụi Bosh GBL 620  -Mã 06019805K0
Máy thổi bụi Bosh GBL 82-270  -Mã 06019804K1
Máy thổi hơi nóng Bosh GHG 18-60 -Mã 06012A61K0
Máy thổi hơi nóng Bosh GHG 20-63 -Mã 06012A62K0
Máy thổi khí dùng pin Bosh GBL 18 V-LI -Mã 06019F51L0
 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.