mm
mm
mm

Máy mài cầm tay

Máy mài Bosh GGS 28 LC -Mã 0601221000
Máy mài Bosh GGS 28 LCE -Mã 0601221100
Máy mài Bosh GGS 8 CE  -Mã 0601222170
Máy mài Bosh GGS 3000 L -Mã 06012240K0
Máy mài Bosh GGS 5000 L -Mã 06012241K0
Máy mài góc Bosh GWS 060 -Mã 06013756K0
Máy mài góc Bosh GWS 6-100 S -Mã 060137508M
Máy mài góc Bosh GWS 7-100 T -Mã 06013886K0
Máy mài góc Bosh GWS 7-100 ET -Mã 06013885K0
Máy mài góc Bosh GWS 750-100 -Mã 06013940K0
Máy mài góc Bosh GWS 900-100 -Mã 06013960K0
Máy mài góc Bosh GWS 900-100 S -Mã 06013961K0
Máy mài góc Bosh GWS 9-125 -Mã 06013960K7
Máy mài góc Bosh GWS 900-125 S -Mã 06013961K2
Máy mài góc Bosh GWS 9-100 P -Mã 06013965K0
Máy mài góc Bosh GWS 7-125 -Mã 06013880K2
Máy mài góc Bosh GWS 13-125 CI -Mã 060179E002
Máy mài góc Bosh GWS 17-125 CI -Mã 060179G002
Máy mài góc Bosh GWS 17-150 CI -Mã 060179K002
Máy mài góc Bosh GWS 18-125 L -Mã 06017A30K0
Máy mài góc Bosh GWS 18-125 SPL -Mã 06017A3300
Máy mài góc Bosh GWS 18-150 L -Mã 06017A5000
Máy mài góc Bosh GWS 18-150 PL -Mã 06017A5100
Máy mài góc Bosh GWS 2000-180 -Mã 06018B70K4
Máy mài góc Bosh GWS 2000-230 -Mã 06018B80K0
Máy mài góc Bosh GWS 20-180 -Mã 0601849104
Máy mài góc Bosh GWS 20-230  -Mã 0601850104
Máy mài góc Bosh GWS 2200-180 -Mã 06018C00K0
Máy mài góc Bosh GWS 2200-230 -Mã 06018C10K0
Máy mài góc Bosh GWS 22-180 LVI -Mã 0601890D00
Máy mài góc Bosh GWS 24-180 -Mã 06018C20K0
Máy mài góc Bosh GWS 24-230 -Mã 06018C30K0
Máy mài bàn Bosh GBG 35-15  -Mã 060127A3K0
Máy mài bàn Bosh GBG 60-20  -Mã 060127A4K0
Máy mài góc dùng pin Bosh GWS 180-LI -Mã 06019H90K0
Máy mài góc dùng pin Bosh GWS 180-LI -Mã 06019H90K1
Máy mài góc dùng pin Bosh GWS 18V-10 -Mã 06019J40K0
Máy mài góc dùng pin Bosh GWS 18V-10 -Mã 06019J40K1

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.