mm
mm
mm

Máy siết bulong ốc vít

Máy siết bulong dùng pin Bosh GDX 18V-200 -Mã 06019J22L0
Máy vặn bulong động lực dùng pin Bosh GDS 250-LI -Mã 06019G61K0
Máy vặn bulong Dùng Pin  Bosh GDS 18V-400 -Mã 06019K00K1
Máy siết bulong Bosch Bosh GDS 18V-1050 H -Mã 06019J85L1

Máy khoan động lực Bosh GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) -Mã 06012161K0
Máy vặn vít Bosh GTB 650 -Mã 06014A20K0
Máy pin Bosh Go 2 (2 mũi vít) -Mã 06019H21L1
Máy pin Bosh Go 2 (32 mũi vít) -Mã 06019H2181
Máy khoan pin vặn vít Bosh GSR 120-LI GEN II (kèm bộ phụ kiện) -Mã 06019G80K2
Máy vặn vít dùng pin Bosh GDR 120-LI (SOLO) -Mã 06019F0000
Máy vặn vít dùng pin Bosh GDR 120-LI -Mã 06019F00K6
Máy vặn vít dùng pin Bosh GDR 12V-110 (SOLO) -Mã 06019E0002
Máy vặn vít Bosh GSR 180-LI (kèm phụ kiện) -Mã 06019F81K1
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSR 18V-50 -Mã 06019H50K0
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSB 180-LI (hộp + set 41 món AC) -Mã 06019F83K2
Máy vặn vít dùng pin Bosh GDR 180-LI -Mã 06019G51K0
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GDR 18V-200 C -Mã 06019G4104
 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.