mm
mm
mm

Mỏ lết

Danh sách sản phẩm mỏ lếch tại TDKmart.com:

Bộ kìm và mỏ lết 4 chi tiết
Bộ mỏ lết điều chỉnh 3 chi tiết
Mỏ lết răng điều chỉnh 3 chi tiết
Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 160MM (6")
Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 200MM(8")
Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 250MM (10")
Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 300MM (12")
Mỏ lết có điều chính 375MM(15")
Mỏ lết điều chỉnh W072008 cán nhựa 6"/160mm
Mỏ lết điều chỉnh W072009 cán nhựa 8"/200mm
Mỏ lết điều chỉnh W072010 cán nhựa 10"/250mm
Mỏ lết điều chỉnh W072011 cán nhựa 12"/300mm
Mỏ lết điều chỉnh cán nhựa W072016 8inches/200mm
Mỏ lết răng cán thép 10 inch/250mm loại dùng phổ thông
Mỏ lết răng cán thép 14 inch/350mm loại dùng phổ thông
Mỏ lết răng cán thép 18 inch/450mm loại dùng phổ thông
Mỏ lết răng cán thép 24 inch/600mm loại dùng phổ thông
Mỏ Lết Răng Cán Nhôm 10''/250mm
Mỏ Lết Răng Cán Nhôm 14''/350mm.
Mỏ lết răng cán thép 10 inch/250mm loại dùng công nghiệp
Mỏ lết răng cán thép 12 inch/300mm loại dùng công nghiệp
Mỏ lết răng cán thép 14 inch/350mm loại dùng công nghiệp
Mỏ lết răng cán thép 18 inch/450mm loại dùng công nghiệp
Mỏ lết răng 1 inch/ 25mm, ngàm cong 45 độ 
Mỏ lết răng 1-1/2 inch/ 38mm, ngàm cong 45 độ 
Mỏ lết răng 2 inch/ 50mm ngàm cong 45 độ

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.