mm
mm
mm

Mũi đục

Danh sách sản phẩm mũi đục:

Mũi đục nhọn SDS-PLUS 22x250mm  -Mã Bosh 2609390576
Mũi đục dẹt SDS-PLUS 22x250mm  -Mã Bosh 2609390394
Mũi đục dẹt SDS-PLUS 22x160mm  -Mã Bosh 2608690122
Mũi đục nhọn SDS-MAX 25x400mm (bộ 10 mũi), có vỏ chống rỉ -Mã Bosh 2608690231
Mũi đục dẹt SDS-MAX 400mm (bộ 10 mũi), có vỏ chống rỉ -Mã Bosh 2608690233
Mũi đục nhọn R-Tec 400mm (bộ 10 mũi) -Mã Bosh 2608690168
Mũi đục dẹt R-Tec 25x400mm (bộ 10 mũi) -Mã Bosh 2608690166
Mũi đục nhọn SDS-MAX 17x600mm -Mã Bosh 1618600012
Mũi đục bản SDS-MAX 50x350mm (tự mài) -Mã Bosh 2608690097
Mũi đục nhọn HEX 17x280mm -Mã Bosh 2608684884
Mũi đục dẹt HEX 17x280mm -Mã Bosh 2608684885
Mũi đục nhọn HEX 30x400mm -Mã Bosh 2608690111

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.