mm
mm
mm

Phụ kiện BOSH

Danh sách sản phẩm và mã hàng chính hãng Bosh:

Đá cắt 105x1.0x16mm (inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608607414
Đá cắt 105x1.0x16 (inox) - Standard for Inox -Mã Bosh 2608603413
Đá cắt 125x1x22.2mm (Inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608600549
Đá cắt 125x2x22.2mm (Inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608600094
Đá cắt 150x1.6x22mm (inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608603405
Đá cắt 180x2x22.2mm (Inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608600095
Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt) - Standard for Metal -Mã Bosh 2608600266
Đá cắt 105x1.2x16mm (sắt) - Standard for Metal -Mã Bosh 2608619343
Đá cắt 105x1.2x16mm (sắt) - Standard for Metal -Mã Bosh 2608603412
Đá cắt 100x2x16mm (sắt) - Best for Metal -Mã Bosh 2608600267
Đá cắt 100x2.5x16mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600091
Đá cắt 125x2.8x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600270
Đá cắt 150x2.8x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600854
Đá cắt 180x3.3x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600272
Đá cắt 230x3.3x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600274
Đá cắt 305x3x25.4mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600276
Đá cắt 355x3x25.4mm (sắt) - Standard for Metal -Mã Bosh 2608602751
Đá cắt mài 3 trong 1 125x2.5x22.3 (sắt)  -Mã Bosh 2608602389
Đá mài linh hoạt 100x2x16mm (lnox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608620690
Đá mài 100x5.8x16mm (inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608602267
Đá mài 125x6x22.2mm (inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608602488
Đá mài 150x6x22.23mm (Inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608602489
Đá mài 180x6x22.2mm (Inox) - Expert for Inox -Mã Bosh 2608600540
Đá mài 100x6x16mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600017
Đá mài 125x6.3x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600263
Đá mài 150x6x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600855
Đá mài 180x6.6x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600264
Đá mài 230x6x22.2mm (sắt) - Expert for Metal -Mã Bosh 2608600265
Đá mài GSM200 200x25x32mm thô hạt 36 -Mã Bosh 2608600111
Đá mài GSM200 200x25x32mm mịn hạt 60 -Mã Bosh 2608600112
Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm -Mã Bosh 2608601675
Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm  -Mã Bosh 2608601676
Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm  -Mã Bosh 2608601677
Đĩa nhám xếp Alox P40 Ø125mm  -Mã Bosh 2608601688
Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø125mm  -Mã Bosh 2608601689
Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm  -Mã Bosh 2608601690
Đĩa nhám xếp Alox P40, Ø180mm  -Mã Bosh 2608601692
Đĩa nhám xếp Alox P60, Ø180mm  -Mã Bosh 2608601693
Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm  -Mã Bosh 2608601694
Đĩa nhám xếp Alox P120, Ø180mm  -Mã Bosh 2608601695
Đĩa nhám xếp P180 Ø125mm -Mã Bosh 2608607328
Đĩa nhám xếp P60 Ø180mm -Mã Bosh 2608608289
Đá nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt) -Mã Bosh 2608603699
Đá nhám xếp P60 Ø100mm (linh hoạt) -Mã Bosh 2608603700
Đá nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt) -Mã Bosh 2608603701
Đá nhám xếp P100 Ø100mm (linh hoạt) -Mã Bosh 2608603702
Đá nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt) -Mã Bosh 2608603703
Bánh mài bê tông 100mm Universal  -Mã Bosh 2608603606
Mũi khoan kim cương 6mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599049
Mũi khoan kim cương 8mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599050
Mũi khoan kim cương 10mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599051
Mũi khoan kim cương 12mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599052
Mũi khoan kim cương 6+6+8mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2607011626
Đĩa cắt kim cương Turbo 105x16mm ceramic -Mã Bosh 2608603615
Đĩa cắt kim cương Turbo 105x16mm đa năng -Mã Bosh 2608603613
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm đa năng -Mã Bosh 2608603726
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm bê tông (Standard) -Mã Bosh 2608603727
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm granite -Mã Bosh 2608603728
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm gạch -Mã Bosh 2608603729
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm (không khía) -Mã Bosh 2608676934
Đĩa cắt kim cương 110x20/16mm đa năng -Mã Bosh 2608602468
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm granite -Mã Bosh 2608602476
Đĩa cắt kim cương 105x20/16mm bê tông (Best) -Mã Bosh 2608602474
Đĩa cắt kim cương 125x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603329
Đĩa cắt kim cương 150x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603330
Đĩa cắt kim cương 180x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603331
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608602195
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm đa năng -Mã Bosh 2608603332
Đĩa cắt kim cương 125x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602197
Đĩa cắt kim cương 180x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602199
Đĩa cắt kim cương 230x22.2mm bê tông -Mã Bosh 2608602200
Lưỡi cắt sắt EU range (305*25.4*2.6/2.2 T60) -Mã Bosh 2608643060
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x25.4/16mm T120 -Mã Bosh 2608642199
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x30/25mm T100 -Mã Bosh 2608642202
Lưỡi cắt nhôm đa năng 254x30/25mm T120 -Mã Bosh 2608642203
Lưỡi cưa gỗ 85x15mm T20 --Mã Bosh 2608643071
Lưỡi cưa gỗ 100mm T40 -Mã Bosh 2608642967
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 -Mã Bosh 2608644190
Lưỡi cưa gỗ 125x20mm T40 -Mã Bosh 2608644191
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608642971
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608642972
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T30 -Mã Bosh 2608642983
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608642984
Lưỡi cưa gỗ 184x25.5mm T60 -Mã Bosh 2608642985
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T40 -Mã Bosh 2608642999
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T60 -Mã Bosh 2608643000
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608643001
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608643002
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T80 -Mã Bosh 2608643003
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T120 -Mã Bosh 2608643005
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T40 -Mã Bosh 2608643007
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T60 -Mã Bosh 2608643008
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T80 -Mã Bosh 2608643009
Lưỡi cưa gỗ 305x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608643021
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T40 -Mã Bosh 2608643024
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T60 -Mã Bosh 2608643025
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T80 -Mã Bosh 2608643026
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T100 -Mã Bosh 2608643027
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T30 -Mã Bosh 2608643032
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T60 -Mã Bosh 2608643033
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T80 -Mã Bosh 2608643034
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T30 -Mã Bosh 2608644315
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 -Mã Bosh 2608644316
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 đa năng -Mã Bosh 2608644319
Lưỡi cưa gỗ 180x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608644317
Lưỡi cưa gỗ 180x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608644318
Lưỡi cưa gỗ 230x30mm T40 -Mã Bosh 2608644305
Lưỡi cưa gỗ 230x30mm T60 -Mã Bosh 2608644306
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608644308
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608644309
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T80 -Mã Bosh 2608644310
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T100 -Mã Bosh 2608644311
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T120 -Mã Bosh 2608644312
Lưỡi cưa nhôm 250x25.4mm T120 ALU -Mã Bosh 2608644314
Lưỡi cưa đa năng 110x20/16x1.0mm -Mã Bosh 2608643066
Lưỡi cưa lọng T 308 B -Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608663751
Lưỡi cưa lọng T 308 BO-Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608663868
Lưỡi cưa lọng T 101 BR - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630014
Lưỡi cưa lọng T 101 B - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630030
Lưỡi cưa lọng T 318 B (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631404
Lưỡi cưa lọng T 101 AO - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630031
Lưỡi cưa lọng T 101 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630032
Lưỡi cưa lọng T 111 C - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630033
Lưỡi cưa lọng T 144 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630040
Lưỡi cưa lọng T 244 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630058
Lưỡi cưa lọng T 234 X -  Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608633528
Lưỡi cưa lọng T 321 AF - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608636705
Lưỡi cưa lọng T 121 AF - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608636699
Lưỡi cưa lọng T 118 A - Sắt  (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631013
Lưỡi cưa lọng T 118 B - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631014
Lưỡi cưa lọng T 318 A - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631319
Lưỡi cưa lọng T 345 XF (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608634994
Lưỡi cưa lọng T 113 A (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608635177
Lưỡi cưa lọng T 127 D - Inox (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631017
Lưỡi cưa lọng T 118 AHM (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608630663
Lưỡi cưa lọng T 130 RIFF (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608633104
Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 -Mã Bosh 2607010025
Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608650678
Lưỡi cưa kiếm S 918 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608651781
Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608656014
Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608656019
"Lưỡi cưa kiếm S 123 XF - Sắt (Bộ 5 lưỡi)
[Cắt đa năng và cắt nhanh, phù hợp với sắt tấm hoặc bề mặt ống] -Mã Bosh 2608654402"
"Lưỡi cưa kiếm S 2345 X - Gỗ (Bô 5 lưỡi)
[Phù hợp với gỗ xây dựng và ván MDF, ván dăm] -Mã Bosh 2608654404"
Bộ phụ kiện 13 in 1 cho máy cắt đa năng -Mã Bosh 2608661694
Lưỡi cắt rãnh ACZ 85 RT 85mm -Mã Bosh 2608661642
Đĩa chà nhám tam giác AVZ 78 RT 78mm -Mã Bosh 2608661648
Lưỡi cào cứng ATZ 52 SC 52x26mm -Mã Bosh 2608661646
Lưỡi cào linh động ATZ 52 SFC 52x45mm -Mã Bosh 2608661647
Đế chà nhám tam giác  AVI 93 G 93mm -Mã Bosh 2608000493
Lưỡi cắt gỗ & kim loại ACZ 85 EB 85mm -Mã Bosh 2608661636
Lưỡi khoét gỗ&kim loại AIZ28 EB 28x50mm -Mã Bosh 2608661644
Bộ lưỡi cắt gỗ cho GOP 250 -Mã Bosh 2607017323
Bộ lưỡi cắt gạch cho GOP 250 -Mã Bosh 2607017324
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 6x152mm -Mã Bosh 2608595481
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 8x152mm -Mã Bosh 2608595482
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 10x152mm -Mã Bosh 2608595483
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 12x152mm -Mã Bosh 2608595484
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 13x152mm -Mã Bosh 2608595485
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 14x152mm -Mã Bosh 2608595486
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 16x152mm -Mã Bosh 2608595487
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 17x152mm -Mã Bosh 2608595488
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 18x152mm -Mã Bosh 2608595489
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 19x152mm -Mã Bosh 2608595490
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 20x152mm -Mã Bosh 2608595491
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 22x152mm -Mã Bosh 2608595492
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 24x152mm -Mã Bosh 2608595493
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 25x152mm -Mã Bosh 2608595494
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 26x152mm -Mã Bosh 2608595495
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 28x152mm -Mã Bosh 2608595496
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 30x152mm -Mã Bosh 2608595497
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 32x152mm -Mã Bosh 2608595498
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 35x152mm -Mã Bosh 2608595499
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 36x152mm -Mã Bosh 2608595500
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 38x152mm -Mã Bosh 2608595501
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 40x152mm -Mã Bosh 2608595502
Bộ mũi khoan gỗ thường (7 mũi) -Mã Bosh 2607017034
Bộ mũi khoan gỗ (6 mũi) -Mã Bosh 2607019322
Bộ khoan gỗ đuôi cá(14/16/18/20/22/24mm) -Mã Bosh 2608595424
Mũi khoan từ carbide, 14x35mm  (dùng PL6035) -Mã Bosh 2608577483
Mũi khoan từ carbide, 16x35mm (dùng PL6035) -Mã Bosh 2608577484
Mũi khoan từ carbide, 18x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577485
Mũi khoan từ carbide, 20x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577486
Mũi khoan từ carbide, 22x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577487
Mũi khoan từ carbide, 24x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577488
Mũi khoan từ carbide, 26x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577489
Mũi khoan từ carbide, 28x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577490
Mũi khoan từ carbide, 30x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577491
Mũi khoan từ carbide, 32x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577492
Mũi khoan từ carbide, 35x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577493
Mũi khoan từ carbide, 40x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577494
Mũi khoan từ carbide, 14x50mm (dùng PL6050) -Mã Bosh 2608577495
Mũi khoan từ carbide, 16x50mm (dùng PL6050) -Mã Bosh 2608577496
Mũi khoan từ carbide, 18x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577497
Mũi khoan từ carbide, 20x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577498
Mũi khoan từ carbide, 22x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577499
Mũi khoan từ carbide, 24x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577500
Mũi khoan từ carbide, 26x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577501
Mũi khoan từ carbide, 28x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577502
Mũi khoan từ carbide, 30x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577503
Mũi khoan từ carbide, 32x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577504
Mũi khoan từ carbide, 35x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577505
Mũi khoan từ carbide, 40x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577506
Cây định tâm, PL6035 (6.34X90mm) -Mã Bosh 2608577507
Cây định tâm, PL8035 (8x90mm) -Mã Bosh 2608577508
Cây định tâm, PL6050 (6.34x106mm) -Mã Bosh 2608577509
Cây định tâm, PL8050 (8x106mm) -Mã Bosh 2608577510
Mũi khoan sắt HSS-G 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595049
Mũi khoan sắt HSS-G 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595050
Mũi khoan sắt HSS-G 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595051
Mũi khoan sắt HSS-G 2.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595052
Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595053
Mũi khoan sắt HSS-G 2.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595054
Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595055
Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595056
Mũi khoan sắt HSS-G 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595057
Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595058
Mũi khoan sắt HSS-G 3.6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595332
Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595059
Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595060
Mũi khoan sắt HSS-G 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595061
Mũi khoan sắt HSS-G 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595334
Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595062
Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595063
Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595064
Mũi khoan sắt HSS-G 5.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595065
Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595066
Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595067
Mũi khoan sắt HSS-G 6.4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595335
Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595068
Mũi khoan sắt HSS-G 6.7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595336
Mũi khoan sắt HSS-G 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595069
Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595070
Mũi khoan sắt HSS-G 7.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595337
Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595071
Mũi khoan sắt HSS-G 8.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595072
Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595073
Mũi khoan sắt HSS-G 8.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595074
Mũi khoan sắt HSS-G 9.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595075
Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595076
Mũi khoan sắt HSS-G 9.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595338
Mũi khoan sắt HSS-G 10.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595077
Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595078
Mũi khoan sắt HSS-G 11.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595079
Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595080
Mũi khoan sắt HSS-G 12.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595081
Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595082
Mũi khoan sắt HSS-G 13.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595083
Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585593
Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585594
Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585595
Bộ mũi khoan HSS 13mũi 1.5-6.5mm -Mã Bosh 2608577349
Bộ mũi khoan HSS 10mũi,1-10 mm -Mã Bosh 2608577348
Mũi khoan INOX HSS-Co 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585872
Mũi khoan INOX HSS-Co 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585873
Mũi khoan INOX HSS-Co 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585874
Mũi khoan INOX HSS-Co 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585875
Mũi khoan INOX HSS-Co 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585876
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585877
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585878
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585879
Mũi khoan INOX HSS-Co 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585880
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585881
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585882
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585883
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585884
Mũi khoan INOX HSS-Co 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585885
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585886
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585887
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585888
Mũi khoan INOX HSS-Co 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585889
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585890
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585891
Mũi khoan INOX HSS-Co 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585892
Mũi khoan INOX HSS-Co 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585893
Mũi khoan INOX HSS-Co 8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585894
Mũi khoan INOX HSS-Co 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585895
Mũi khoan INOX HSS-Co 9mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585896
Mũi khoan INOX HSS-Co 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585897
Mũi khoan INOX HSS-Co 10mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585898
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.2mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585899
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585900
Mũi khoan INOX HSS-Co 11mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585901
Mũi khoan INOX HSS-Co 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585902
Mũi khoan INOX HSS-Co 12mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585903
Mũi khoan INOX HSS-Co 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585904
Mũi khoan INOX HSS-Co 13mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585905
Mũi khoan tường Concrete 3x30x60 -Mã Bosh 2608578114
Mũi khoan tường Concrete 4x40x75 -Mã Bosh 2608578115
Mũi khoan tường Concrete 5x50x85 -Mã Bosh 2608578116
Mũi khoan tường Concrete 5.5x50x85 -Mã Bosh 2608578117
Mũi khoan tường Concrete 6x60x100 -Mã Bosh 2608578118
Mũi khoan tường Concrete 6.5x60x100 -Mã Bosh 2608578119
Mũi khoan tường Concrete 8x80x120 -Mã Bosh 2608578120
Mũi khoan tường Concrete 9x80x120 -Mã Bosh 2608578159
Mũi khoan tường Concrete 10x80x120 -Mã Bosh 2608578121
Mũi khoan tường Concrete 12x90x150 -Mã Bosh 2608578122
Mũi khoan tường Concrete 14x90x150 -Mã Bosh 2608578123
Mũi khoan tường Concrete 16,0x90x150 -Mã Bosh 2608578160
Bộ Mũi khoan tường Concrete 6/8/10 -Mã Bosh 2608578124
Bộ Mũi khoan tường Concrete 4/5/6/8/10 -Mã Bosh 2608578155
Bộ mũi khoan tường Concrete 3/4/5/6/7/8/9/10 -Mã Bosh 2608578156
Mũi khoan đa năng (3x40/70mm) -Mã Bosh 2608680696
Mũi khoan đa năng (4x40/75mm) -Mã Bosh 2608680697
Mũi khoan đa năng (5x50/85mm) -Mã Bosh 2608680698
Mũi khoan đa năng (5.5x50/85mm) -Mã Bosh 2608680699
Mũi khoan đa năng (6x60/100mm) -Mã Bosh 2608680792
Mũi khoan đa năng (6.5x60/100mm) -Mã Bosh 2608680793
Mũi khoan đa năng (7.0x60/100mm) -Mã Bosh 2608680794
Mũi khoan đa năng (8.0x80/120mm) -Mã Bosh 2608680795
Mũi khoan đa năng (10x80x120mm) -Mã Bosh 2608680796
Mũi khoan đa năng (12x90x150mm) -Mã Bosh 2608680797
Mũi khoan đa năng bộ 5 mũi (4/6/8/10mm) -Mã Bosh 2608680798
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x50x110 -Mã Bosh 2608833771
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x100x160 -Mã Bosh 2608833772
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x150x210 -Mã Bosh 2608833773
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x50x110 -Mã Bosh 2608833774
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x100x160 -Mã Bosh 2608833775
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x150x210 -Mã Bosh 2608833776
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x50x110 -Mã Bosh 2608833777
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x100x160 -Mã Bosh 2608833778
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x150x210 -Mã Bosh 2608833779
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x200x260 -Mã Bosh 2608833780
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x50x110 -Mã Bosh 2608833781
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x100x160 -Mã Bosh 2608833782
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x150x210 -Mã Bosh 2608833783
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x200x260 -Mã Bosh 2608833784
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x50x110 -Mã Bosh 2608833785
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x100x160 -Mã Bosh 2608833786
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x150x210 -Mã Bosh 2608833787
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x50x110 -Mã Bosh 2608833788
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x100x160 -Mã Bosh 2608833789
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x150x210 -Mã Bosh 2608833790
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x200x260 -Mã Bosh 2608833791
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x250x310 -Mã Bosh 2608833792
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x300x360 -Mã Bosh 2608833793
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x400x460 -Mã Bosh 2608833794
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x100x160 -Mã Bosh 2608833795
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x150x210 -Mã Bosh 2608833796
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x50x110 -Mã Bosh 2608833797
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x100x160 -Mã Bosh 2608833798
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x150x210 -Mã Bosh 2608833799
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x200x260 -Mã Bosh 2608833800
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x250x310 -Mã Bosh 2608833801
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x300x360 -Mã Bosh 2608833802
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x400x460 -Mã Bosh 2608833803
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x100x160 -Mã Bosh 2608833804
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x150x210 -Mã Bosh 2608833805
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x200x260 -Mã Bosh 2608833806
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x100x160 -Mã Bosh 2608833807
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x150x210 -Mã Bosh 2608833808
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x200x260 -Mã Bosh 2608833809
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x250x310 -Mã Bosh 2608833810
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x300x360 -Mã Bosh 2608833811
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x400x460 -Mã Bosh 2608833812
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x100x160 -Mã Bosh 2608833813
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x150x210 -Mã Bosh 2608833814
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x200x260 -Mã Bosh 2608833815
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x100x160 -Mã Bosh 2608833816
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x150x210 -Mã Bosh 2608833817
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x200x260 -Mã Bosh 2608833818
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x250x310 -Mã Bosh 2608833819
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x300x360 -Mã Bosh 2608833820
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x400x460 -Mã Bosh 2608833821
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x100x160 -Mã Bosh 2608833822
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x200x260 -Mã Bosh 2608833823
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x400x460 -Mã Bosh 2608833824
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x150x210 -Mã Bosh 2608833825
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x200x260 -Mã Bosh 2608833826
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x250x310 -Mã Bosh 2608833827
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x300x360 -Mã Bosh 2608833828
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x400x460 -Mã Bosh 2608833829
Mũi khoan SDS PLUS-5X D18x150x200 -Mã Bosh 2608836631
Mũi khoan SDS PLUS-5X D18x400x450 -Mã Bosh 2608836633
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x150x200 -Mã Bosh 2608836639
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x250x300 -Mã Bosh 2608836640
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x400x450 -Mã Bosh 2608836641
Mũi khoan SDS PLUS-5X D22x200x250 -Mã Bosh 2608836644
Mũi khoan SDS PLUS-5X D22x400x450 -Mã Bosh 2608836645
Mũi khoan SDS PLUS-5X D24x200x250 -Mã Bosh 2608836647
Mũi khoan SDS PLUS-5X D24x400x450 -Mã Bosh 2608836648
Mũi khoan SDS PLUS-5X D25x200x250 -Mã Bosh 2608836649
Mũi khoan SDS PLUS-5X D25x400x450 -Mã Bosh 2608836650
 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.