mm
mm
mm

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc

Danh mục sản phẩm TDKmart.com cung cấp Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc:

Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 4
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 6
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 8
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 10
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 12
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 14
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 16

-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 4
Giá (VNĐ)
170.000₫ 255.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 4

Model: IPE4x2.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 6
Giá (VNĐ)
82.000₫ 123.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 6

Model: IPE6x4

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 8
Giá (VNĐ)
90.000₫ 135.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 8

Model: IPE8x5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 10
Giá (VNĐ)
90.000₫ 135.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 10

Model: IPE10x6.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 12
Giá (VNĐ)
104.000₫ 156.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 12

Model: IPE12x8

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 14
Giá (VNĐ)
178.000₫ 267.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 14

Model: IPE14x10

Vật liệu: Inox 304
-33%
Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 16
Giá (VNĐ)
208.000₫ 312.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Ngã ba nối nhanh Inox 304 - 3 đầu siết ốc ống phi 16

Model: IPE16x12

Vật liệu: Inox 304