mm
mm
mm

Mũi khoan gỗ

Dánh sách mũi khoan gỗ:

Bộ mũi khoan gỗ thường (7 mũi) -Mã Bosh 2607017034
Bộ mũi khoan gỗ (6 mũi) -Mã Bosh 2607019322
Bộ mũi khoan gỗ đuôi cá(14/16/18/20/22/24mm) -Mã Bosh 2608595424

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.