mm
mm
mm

Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp

Danh mục sản phẩm TDKmart.com cung cấp Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp:

Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 4
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 8
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 10
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 12
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 16
 

-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 4
Giá (VNĐ)
74.000₫ 111.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 4

Model: IPV6x4

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 8
Giá (VNĐ)
74.000₫ 111.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 8

Model: IPV8x6

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 10
Giá (VNĐ)
112.000₫ 168.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 10

Model: IPV10x6.5

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 12
Giá (VNĐ)
164.000₫ 246.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 12

Model: IPV12x8

Vật liệu: Inox 304
-33%
Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 16
Giá (VNĐ)
260.000₫ 390.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho Lh: 0964 028 646
Tên sản phẩm: Co nối nhanh Inox 304 - 2 đầu siết hạt bắp ống phi 16

Model: IPV16x12

Vật liệu: Inox 304