mm
mm
mm

Công tắc điều khiển từ xa

Thiết bị này dùng để điều khiển vận hành hệ thống phun sương từ xa bằng điện thoại di động. Rất thuận lợi và công nghệ.

thiết bị phun sương

Tham khảo các phụ kiện phun sương khác tại các đường link sau đây:

- Bơm phun sương: https://tdkmart.com/bom-phun-suong

- Béc phun sương: https://tdkmart.com/bec-phun-suong

- Lọc phun sương: https://tdkmart.com/loc-phun-suong

- Dây phun sương: https://tdkmart.com/day-phun-suong

- Đầu nối nhanh ống phun sương: https://tdkmart.com/dau-noi-phun-suong

- Thiết bị phun sương: https://tdkmart.com/thiet-bi-phun-suong

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.