mm
mm
mm

Máy cắt / máy cưa

Máy cắt gạch Bosh GSC 2.8 -Mã 0601506103
Máy cắt gạch Bosh GSG 300 -Mã 0601575103
Máy cắt gạch Bosh GDM 13-34  -Mã 060136A2K0
Máy cắt gạch Bosh GDC 140  -Mã 06013A00K0
Máy cắt gạch Bosh GDC 140 -Mã 06013A40K0
Máy cắt gạch Bosh GOP 30-28  -Mã 06012370K0
Máy cắt để bàn Bosh GCO 220 -Mã 0601B373K0
Máy cắt để bàn Bosh GCO 14-24 -Mã 0601B371K0
Máy cắt để bàn Bosh GCD 12 JL  -Mã 0601B28000
Máy cắt để bàn Bosh GCM 10 MX -Mã 0601B290K0
Máy cắt để bàn Bosh GCM 12 SDE -Mã 0601B23100
Máy cắt để bàn Bosh GTS 254 -Mã 0601B450K0
Máy cắt để bàn Bosh GTS 10 XC -Mã 0601B30400
Máy cắt xoay đa năng Bosh GRO 12V-35 (SOLO) -Mã 06019C5000
Máy cắt tôn dùng pin Bosh GSC 12V-13 (SOLO) -Mã 0601926105
Máy cắt đa năng dùng pin Bosh GOP 12V-28 (SOLO) -Mã 06018B50L0
Máy cắt cành dùng pin Bosh Pro Pruner -Mã 06019K10K1
Máy cắt gỗ dùng pin Bosh GKS 18V-57 -Mã 06016A22L0
Máy cắt đa năng dùng pin Bosh GOP 18V-28 -Mã 06018B6002
Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 -Mã Bosh 2607010025

Bộ phụ kiện 13 in 1 cho máy cắt đa năng -Mã Bosh 2608661694

Máy cưa lọng Bosh GST 650 -Mã 06015A8000
Máy cưa lọng Bosh GST 700  -Mã 06012A70K0
Máy cưa lọng Bosh GST 8000E -Mã 060158H0K0
Máy cưa lọng Bosh GST 80 PBE -Mã 060158159E
Máy cưa lọng Bosh GST 90 BE -Mã 060158F0K0
Máy cưa đĩa Bosh GKS 140 -Mã 06016B30K1
Máy cưa đĩa Bosh GKS 190 -Mã 06016230K0
Máy cưa đĩa Bosh GKS 235 Turbo -Mã 06015A20K0
Máy cưa đĩa Bosh GKS 235 turbo (kèm phụ kiện) -Mã 06015A20K1
Máy cưa kiếm Bosh GSA 120 -Mã 06016B10K0
Máy cưa kiếm dùng pin Bosh GSA 12 V-LI (SOLO) -Mã 060164L9L2
Máy cưa đĩa dùng pin Bosh GKS 12 V-LI (SOLO) -Mã 06016A10L2
Máy cưa lọng dùng pin Bosh GST 12 V-LI (SOLO) -Mã 06015A10L1
Máy cưa kiếm dùng pin Bosh GSA 18 V-LI -Mã 060164J0B1
Máy cưa lộng dùng pin Bosh GST 18V-LI -Mã 060158J302
Máy cưa lộng dùng pin Bosh GST 18V-LI GEN 2 -Mã 06015A6100

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.