mm
mm
mm

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Bosh GBM 320 -Mã 06011A45K0
Máy khoan Bosh GBM 6 RE -Mã 06014725K0
Máy khoan Bosh GBM 350 -Mã 06011A95K0
Máy khoan Bosh GBM 10 RE -Mã 06014735K0
Máy khoan Bosh GBM 13 RE -Mã 06014775K0
Máy khoan Bosh GBM 50-2 -Mã 06011B40K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 -Mã 06011A15K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom) -Mã 06011A15K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 100 món phụ kiện) -Mã 06011A15K7
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện) -Mã 06011A15K8
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện) -Mã 06011A15K2
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL) -Mã 06011A15K3
Máy khoan động lực Bosh GSB 10 RE -Mã 06012161K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) -Mã 06012161K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE -Mã 06012271K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) -Mã 06012271K3
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) -Mã 0615A000PM
Máy khoan động lực Bosh GSB 16 RE (valy nhựa) -Mã 06012281K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 20-2 RE  -Mã 06011A21K1
Máy khoan búa Bosh GBH 2-20 DRE -Mã 061125A4K7
Máy khoan búa Bosh GBH 220 -Mã 06112A60K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DRE -Mã 06112721K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DRE -Mã 06112721K2
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 RE -Mã 06112720K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DFR -Mã 06112730K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 E  -Mã 0611251604
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 RE  -Mã 0611251704
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 DE -Mã 0611253604
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 DRE -Mã 0611253704
Máy khoan búa Bosh GBH 2-28 DV -Mã 0611267102
Máy khoan búa Bosh GBH 2-28 DFV -Mã 06112672K1
Máy khoan búa Bosh GBH 3-28 DRE  -Mã 061123A0K0
Máy khoan búa Bosh GBH 4-32 DFR -Mã 06113321K0
Máy khoan búa Bosh GBH 5-40 D -Mã 06112690K0
Máy khoan búa Bosh GBH 8-45 D -Mã 06112651K0
Máy khoan búa Bosh GBH 8-45 DV -Mã 06112650K0
Máy khoan dùng pin Bosh GSR 120-LI GEN II -Mã 06019G80K0
Máy khoan pin vặn vít Bosh GSR 120-LI GEN II (kèm bộ phụ kiện) -Mã 06019G80K2
Máy khoan pin Bosh GSR 12V-15 FC (SOLO) -Mã 06019F6003
Máy khoan pin Bosh GSR 12V-30 -Mã 06019G90K0
Máy khoan pin Bosh GSB 120-LI GEN II -Mã 06019G81K0
Máy khoan pin Bosh GSB 12V-30 -Mã 06019G91K0
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSR 18V-50 -Mã 06019H50K0
Máy khoan pin Bosh GSB 180-LI (kèm phụ kiện) -Mã 06019F83K1
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSB 180-LI (hộp + set 41 món AC) -Mã 06019F83K2
Máy khoan pin Bosh GSB 18V-50 -Mã 06019H5100
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GDR 18V-200 C -Mã 06019G4104
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 180-LI BL -Mã 06119111K0
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 180-LI BL -Mã 06119111K1
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 36 V-LI (4.0 Ah)  -Mã 0611906003
Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR -Mã Bosh 2608572213
Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE -Mã Bosh 2608572059Máy khoan Bosh GBM 320 -Mã 06011A45K0
Máy khoan Bosh GBM 6 RE -Mã 06014725K0
Máy khoan Bosh GBM 350 -Mã 06011A95K0
Máy khoan Bosh GBM 10 RE -Mã 06014735K0
Máy khoan Bosh GBM 13 RE -Mã 06014775K0
Máy khoan Bosh GBM 50-2 -Mã 06011B40K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 -Mã 06011A15K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom) -Mã 06011A15K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 100 món phụ kiện) -Mã 06011A15K7
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện) -Mã 06011A15K8
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện) -Mã 06011A15K2
Máy khoan động lực Bosh GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL) -Mã 06011A15K3
Máy khoan động lực Bosh GSB 10 RE -Mã 06012161K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) -Mã 06012161K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE -Mã 06012271K0
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) -Mã 06012271K3
Máy khoan động lực Bosh GSB 13 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) -Mã 0615A000PM
Máy khoan động lực Bosh GSB 16 RE (valy nhựa) -Mã 06012281K1
Máy khoan động lực Bosh GSB 20-2 RE  -Mã 06011A21K1
Máy khoan búa Bosh GBH 2-20 DRE -Mã 061125A4K7
Máy khoan búa Bosh GBH 220 -Mã 06112A60K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DRE -Mã 06112721K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DRE -Mã 06112721K2
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 RE -Mã 06112720K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-24 DFR -Mã 06112730K0
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 E  -Mã 0611251604
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 RE  -Mã 0611251704
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 DE -Mã 0611253604
Máy khoan búa Bosh GBH 2-26 DRE -Mã 0611253704
Máy khoan búa Bosh GBH 2-28 DV -Mã 0611267102
Máy khoan búa Bosh GBH 2-28 DFV -Mã 06112672K1
Máy khoan búa Bosh GBH 3-28 DRE  -Mã 061123A0K0
Máy khoan búa Bosh GBH 4-32 DFR -Mã 06113321K0
Máy khoan búa Bosh GBH 5-40 D -Mã 06112690K0
Máy khoan búa Bosh GBH 8-45 D -Mã 06112651K0
Máy khoan búa Bosh GBH 8-45 DV -Mã 06112650K0
Máy khoan dùng pin Bosh GSR 120-LI GEN II -Mã 06019G80K0
Máy khoan pin vặn vít Bosh GSR 120-LI GEN II (kèm bộ phụ kiện) -Mã 06019G80K2
Máy khoan pin Bosh GSR 12V-15 FC (SOLO) -Mã 06019F6003
Máy khoan pin Bosh GSR 12V-30 -Mã 06019G90K0
Máy khoan pin Bosh GSB 120-LI GEN II -Mã 06019G81K0
Máy khoan pin Bosh GSB 12V-30 -Mã 06019G91K0
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSR 18V-50 -Mã 06019H50K0
Máy khoan pin Bosh GSB 180-LI (kèm phụ kiện) -Mã 06019F83K1
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GSB 180-LI (hộp + set 41 món AC) -Mã 06019F83K2
Máy khoan pin Bosh GSB 18V-50 -Mã 06019H5100
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosh GDR 18V-200 C -Mã 06019G4104
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 180-LI BL -Mã 06119111K0
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 180-LI BL -Mã 06119111K1
Máy khoan búa dùng pin Bosh GBH 36 V-LI (4.0 Ah)  -Mã 0611906003
Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR -Mã Bosh 2608572213
Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE -Mã Bosh 2608572059

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.